Дата: 14.11.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3410

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА), като официален координатор на Сиско академиите в България, в партньорство с Българската стопанска камара (БСК), стартира днес, 14 ноември 2018 г., безплатно обучение на 88 преподаватели по програмата „Сиско мрежова академия“.

В периода юни-октомври бяха създадени 20 Сиско академии в средни училища в цялата страна и бяха регистрирани в платформата на Сиско 88 преподаватели, които ще преминат онлайн и присъствено обучение за курсовете IT Essentials и CCNA R&S.

БСК, в чиято Сиско академия ще се провежда обучението на преподавателите, е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед на Министъра на образованието РД 09-2753 от 14.07.2017 г. За всяко обучение учителите ще получат по 1 кредит.

Обучението ще се проведе в рамките на учебната 2018/2019 г., а обучените преподаватели ще могат да стартират обучението на ученици в техните училища през учебната 2019/2020 г.

Вижте повече за инициативата ТУК!