24.11.2017

Програмите са насочени основно към изграждане на умения и компетенции в областта на информационните технологии.

Българска стопанска камара е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със заповед на Министъра на образованието РД 09-2753/2017 г. 

Програмите са насочени основно към изграждане на умения и компетенции в областта на информационните технологии, като са подходящи директори, учители, ръководители на компютърни кабинети, педагогически съветници и др.:

 

 1. Обучение за разработване и оформяне на портфолио с прогарамата MS PowerPoint.
 2. Обучение за разработване и оформяне на годишни разпределения в табличен вид с програмата MS Word.
 3. Дизайн и изработване на печатни материали с MS Publisher и MS Word.
 4. Работа на класния ръководител с електронни таблици.
 5. Организиране на информацията в среда на MS Windows и MS Office.
 6. Ефективна работа с MS WORD – базово ниво.
 7. Ефективна работа с MS EXCEL – базово ниво.
 8. Ефективна работа с MS POWERPOINT.
 9. Ефективна работа с MS OUTLOOK.
 10. Ефективна работа с MS ACCESS.
 11. Ефективна работа с MS WORD – експертно ниво.
 12. Ефективна работа с MS EXCEL – експертно ниво.
 13. Въведение в компютърните мрежи.
 14. Основи на компютърните мрежи.

За допълнителна информация:

Теодора Борисова,

Директор "Компютърно обучение" в Българска стопанска камара,

Тел: 02/981 03 26, GSM: 0888 832172,

E-mail: t.borissova@bia-bg.com; educentre@bia-bg.com,

Web: http://educentre.bia-bg.com

 

Дата: 24.11.2017

Източник: БСК

Прочетено: 2734