08.11.2012

CISCO академията на БСК бе отличена от компанията CISCO Systems за цялостен принос в развитието на образователната й програма в България. Другата наградена академия е тази на Софийския университет.  Жури в международен състав определи академиите във всяка от 165-те държави, които да получат специалното признание на компанията за развитието на програмата „CISCO мрежова академия” в цял свят и във връзка с 15-тата годишнина от създаването на програмата.

CISCO Академията на Българската стопанска камара е една от първите мрежови академии в страната, създадена през 2000 г., със статута на  Регионална академия, която може да обучава курсисти, но и да създава локални академии и да обучава техните инструктори. CISCO Академията на стопанската камара стартира с курсове за CCNA (Cisco Certified Network Associate) – Сертифициран от CISCO сътрудник за работа с мрежи. През 2002 г. CISCO Академията към БСК получи статута на първата академия в България за обучение на професионалисти в областта на мрежите CCNP (Cisco Certified Network Professional) – Сертифициран от CISCO професионалист за работа с мрежи. От 2005 г. академията на БСК предлага обучение и по сигурност на мрежите – Network Security, като актуалният курс се предлага във вариант CCNA Security.  Основната целева група на курсистите на CISCO Академията на БСК са корпоративни клиенти и изискванията към теоретичната и практическата подготовка на инструкторите са много високи. Изключително  предимство по отношение на преподавателския състав на академията на БСК е, че всичките 12 инструктори са действащи мрежови специалисти, с опит в управлението на ИТ проекти, дизайна, изграждането и поддръжката на компютърни мрежи.

От 2001 г. до този момент общият брой на обучените курсисти в CISCO Академията на БСК надхвърля 2200 души, което е доказателство за авторитета, с който се ползва академията заради качеството на обучение и условията, които предлага на курсистите.

За програмата „CISCO мрежова академия“

Програмата „ CISCO мрежова академия” е цялостна програма за електронно обучение (e-learning), която дава на студентите умения в областта на мрежовите технологии, като ги учи как да проектират мрежи,  да локализират и отстраняват проблемите в тях.  От създаването си през 1997 г. в САЩ досега, тя е разпространена  в над 165 страни в света, в над 10 000 академии, като през целия този период върху актуализирането на програмата ежедневно работят над 100 специалисти в централата на CISCO Systems в Сан Хосе. Именно това нейно актуализиране съобразно промяната на мрежовите технологии прави програмата уникална и най-добрата програма за обучение по мрежи. Освен че е разделена на нива – базисно  ниво CCNA и ниво за професионалисти – CCNP, тя предлага и обучение по сигурност на мрежите - CCNA Security, изключително актуален курс, насочен към обучение системните администратори с цел защита и сигурност на мрежите, които те поддържат.

За Центъра за компютърно обучение на БСК

Центърът за компютърно обучение (ЦКО) към БСК е създаден през 1998 г. Първоначално предлага обучение за операционни системи, текстообработка, електронни таблици и др, като постепенно разширява диапазона от курсове с „Програмиране с Visual C++”, „Програмиране с Java”, „Изработване на уеб страници”и др. От 2002 г. ЦКО на БСК e оторизиран от Майкрософт обучителен и тестови център по програмата „Майкрософт офис специалист” (Microsoft Office Specialist – MOS). Успешно завършилите обучение по тези програми получават световно признат сертификат на Майкрософт за работа с офис пакета.

От 2006 г. в Центъра се предлага обучение и сертификация по системата „Европейски компютърен паспорт Xpert”, гарантираща признаване на квалификацията за работа с компютър в цяла Европа. Друг европейски сертификат, който предлага ЦКО на БСК е „IT card” – система за независима оценка на уменията за работа с компютър и интернет, разработена от Европейския софтуерен институт (ЕСИ) със седалище в Испания. „IT card” покрива основни положения, които потребителят използва в ежедневната си работа – операционни системи, текстови редактори, електронни таблици, презентации, бази данни и др.  

Като част от Центъра за професионално обучение при БСК, Центърът за компютърно обучение е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и издава национално признат документ за професиите „Оператор на компютър”, „Монтьор на компютърни системи”, „Техник на компютърни системи” и „Програмист”. Доказателство за професионалната работа на експертите и преподавателите в центъра, на организацията на учебния процес и всички съпровождащи го процеси и документация е сертификатът по качество, който притежаваме от 2007  г. - ISO 9001:2008.

Центърът разполага с две учебни зали с общо 20 работни места, оборудвани със съвременна техника. Преподавателите в ЦКО са сертифицирани експерти с дългогодишен опит в обучението с възрастни.  

 

Дата: 08.11.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4559