Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще се проведе на 19 юни 2019 г. (сряда), от 13.00 ч., в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Законопроект за публичните предприятия, внесен от министъра на икономиката. 
  2. Разни.

БСК ще бъде представена от Димитър Бранков, зам.-председател. Със становището на БСК по представения законопроект можете да се запознаете ТУК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС