Прочетено: 75

TV+, 27 Октомври 2020 14:16

Увеличение на приходите от 9.5%, разходи за 52.5 млрд. лв. и дефицит от почти 4.9 млрд. лв. - това са основните параметри на Бюджет 2021, според публикувания на страницата на Министерството на финансите законопроект. Димитър Бранков от Българската стопанска камара смята, че това съвсем не е бюджет, който може да отговори на предизвикателствата от коронакризата.

Димитър Бранков, БСК: "Очаквахме една по-солидна подкрепа за бизнеса. Аз само ще спомена, че предвидените 300 млн лева по т.нар мярка 60/40 всъщност ще покриват процедури, които изтичат до края на тази година, т.е нищо не се предвижда по тази мярка и не е бюджетирано за следващата година и от тази гледна точка покрепата за бизнеса е с относително скромен размер."

В същото време има изключително радикално увеличение на разходите за социални дейности- отбелязват от БСК- със 7.8 млрд. лв. Това е с 3.8 млрд. над нивото, което правителството предвиждаше в актуализацията на тазгодишния бюджет и макрорамка.

В законопроекта за държавния бюджет за 2021 година е разписано минималната пенсия у нас да стане 300 лева, а най-ниската заплата 650.

Димитър Бранков, БСК: "Част от тези увеличения, разбира се, са обосновани от гледна точка на изоставането на пенсиите от средната заплата през последните години. Имаме решения, които са еднократни, действащи само 2021 година и огромно нарастване на държавния дълг като дял от БВП през 2023 година, поне това са заявените намерения и това съотношение ще надхвърли над 28% от БВП."

Икономистът Десислава Николова също е на мнение, че по време на криза е силно противопоказно да се увеличават социалните разходи, защото това при запазване на данъци неминуемо ще доведе до нов дълг.

Десислава Николова, икономист: "Моите колеги икономисти неслучайно казват, че бюджет 2021 година е даване на пари на калпак. Защо го казват това? Социалния характер на тези разходи е по-скоро да се предоставят средства на хора, които са засегнати, т.е. на най-уязвимите групи на обществото, докато чрез отпадане на подоходния критерий на практика се предоставят средства на всички независимо от техните възможности, което е меко казано несправедливо, абсурдно и влагане на един ресурс, който може да бъде насочен към доста по-ефективни мерки, да речем към бизнеса."

Икономистите са единодушни, че бюджет 2021 има твърде много пропуски и в този му вариант крие сериозен риск за страната ни, един от които е да загуби реномето си на държава с ниско равнище на дълг.