13.04.2017

На 13 април 2017 г. (четвъртък), от 10.00 часа, в МТСП ще се проведе заседание на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Дневният ред на заседанието предвижда дискусия относно проекта на ПМС за приемане на Наредба за медицинската експертиза.

БСК ще бъде представлявана от Димитър Бранков – зам.-председател, и Григор Димитров – главен директор „Осигурителни отношения“.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС