Дата: 02.09.2016

Източник: БСК

Прочетено: 5726

В писмо до браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, четирите национално представителни работодателски организации призовават за еднозначна подкрепа за предложената отмяна на определянето на прагове за минимален осигурителен доход (МОД) чрез закона за бюджета на ДОО, както и за отказ от участие  в преговори на браншово ниво по тези въпроси до намирането на консенсусен механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата за страната.