27.10.2016

Национално представителните работодателски организации получават активна подкрепа от членуващите в тях браншови организации относно искането за премахване на МОД

Национално представителните работодателски организации получават активна подкрепа от членуващите в тях браншови организации относно искането за отпадане на определянето на прагове за минимални осигурителни доходи (МОД).

До момента са получени следните официални писма за подкрепа*:

Списъкът се актуализира периодично!

Дата: 27.10.2016

Източник: НПРО

Прочетено: 8551