Прочетено: 794

Канал 3, "Денят на живо", 04.10.2016 г.

Димитър Бранков, зам.-председател на БСК

Пазарът на труда и работните места се трансформират заради промяната на индустриалните модели. Това каза в предаването "Денят на живо" Димитър Бранков, зам.-председател на Българската стопанска камара. В света, а и в България се вижда тази промяна и има професии, които изчезват. Тази промяна е особено видна в САЩ, там 43% от заетите са самонаети, това означава, че се се преформатира понятието за работник и трудов договор.

В България липсват кадри в машиностроенето и в ред други сфери. Там бизнесът дава добри заплати, но образованието до този момент не ги е предложило, старите поколения отпадат, заради възрастта си, но нови не постъпват. В момента у нас има голяма пропаст между изискванията на съвременния свят и образованието на децата ни, които отпадат от пазара на труда. От средното училище излизат хора, които не владеят английски език, а това означава, че този човек вече е дисквалифициран от пазара на труда, обясни Бранков.