03.10.2016

Все повече ще се задълбочава пропастта между обучените и неквалифицираните кадри

Все повече професии ще изчезват, тъй като няма необходимост от тях, а разделението между служителите с висока и ниска квалификация ще се задълбочава. Това прогнозира изпълнителният председател на Българската стопанска комара (БСК) Божидар Данев на дискусия за бъдещето на европейските социални политики в понеделник.

Данев очерта три основни проблема, които стоят пред България - демографската криза, миграцията на 2 милиона българи в икономиките на други държави и бързото навлизане на новите технологии. След две години българският пазар на труда ще изглежда коренно различно, твърди той.

"Нуждата от преводачи ще бъде драстично намалена - 90%, нуждата от служители в някои офиси в банките - ще бъдат също намалена, защото всичко ще се прави през мобилен телефон. Няма нужда от счетоводители. Младшите юристи, които правят справките изчезват“, прогнозира Данев. Той коментира, че все по-богати ще стават хората с компетентности и все по-бедни ще бъдат хората без знания и умения.

Ще нараства и делът на споделената икономика - модел, който заобикаля държавната регулация, като например споделеното пътуване до морето.

"Не може да спреш това, което нахлува в света. Не може да спреш споделеното пътуване. Абсурд“, заяви Данев. 

"Ще се задълбочава заплащането между младата и старата генерация. Младите деца влизат в университети, те са дълбоко в интернет, играят игрите и срещу тях застават някакви консервативни професори, които са им скучни, не смеят да променят системата на образование. Дълбоко скучни. Да не говорим, че човек, който не знае английски, е извън борда", допълни той.

Данев цитира проучване, според което едва 2% от българите са обхванати от модела за учене през целия живот. Докато средно за ЕС 10.7 на сто от хората между 15 и 64 години непрекъснато учат.

Той посочи, че в бъдеще разликата в заплатите на високо и нискоквалифицираните работници ще расте заради бума на новите технологии.

Данев заяви, че социалната доктрина на ЕС започва да издиша и проблемите, поставени в проекта на Европейския стълб на социалните права, вече са остарели. По думите му е смешно да се говори по тема като равенство между половете, като голямото неравенство е между знанията, компетенциите, начините, по които се отговаря на навлизането на новите технологии.

Дата: 03.10.2016

Източник: Mediapool.bg

Прочетено: 4652