25.01.2024

Актуални въпроси по прилагане на правната уредба по околната среда в стопанския сектор бяха обсъдени днес (25 януари 2024 г.) на работна среща в Бургас с местния бизнес, в която участваха представители на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Българската стопанска камара (БСК). Срещата беше инициирана от Търговско-индустриална камара – Бургас (ТИК-Бургас), която е част от регионалната мрежа на БСК, а домакин беше Областна управа – Бургас. При откриването на срещата областният управител на Бургас Пламен Янев подчерта важността на подобни форуми за по-добрата комуникация между бизнеса и администрацията – не само на централно, но и на регионално равнище.

От страна на БСК в срещата участваха Мария Минчева – зам.-председател и член на УС, Илиана Павлова – гл. директор на Център „Чиста индустрия“, и Димитър Бранков – съветник по околна среда. От страна на МОСВ се включиха Николай Сиджимов – зам.-министър, Людмил Вълчковски - старши експерт в дирекция „ЕОВОСПЗ“, Боряна Каменова - директор дирекция „ПИК“, София Атанасова - главен експерт в дирекция „УООП“, Ваня Димитрова - директор дирекция „НКЦ“, Павел Маринов - директор на РИОСВ-Бургас. Бургаският бизнес беше представен от Жорж Дерелиев – председател на ТИК-Бургас, Видка Вълчева – зам.-председател на ТИК-Бургас, Явор Жеков – член на ТИК-Бургас и на УС на БСК, собственици на компании, представители на мениджърски екипи, специалисти по екология и опазване на околната среда и др.

В началото на срещата зам.-министър Сиджимов представи политиките на МОСВ за ограничаване на въздействието върху околната среда и прилагане на новите изисквания на ЕС.

Срещата беше изцяло с практическа насоченост, с акцент върху предстоящото ново европейско законодателство в областта на климатичните политики, управлението на отпадъците и индустриалните емисии, проблеми при контрола по прилагане на законодателството по околна среда и др.

В края на срещата бяха представени целите, дейностите и постигнатите до момента резултати по проекта Дигитализация на висшето образование за възобновяема енергия”, HED-RES-EU, финансиран от Програма Еразъм+. Проектът е насочен към разработване и трансфер на експериментални и иновативни методи на преподаване, като цели да допринесе за повишаване на качеството на образованието за възобновяема енергия, за да запълни празнината между нарастващото търсене на индустрията за специализирана експертиза в областта на енергията от възобновяеми източници и уменията, налични в момента на пазара на труда. Проектът е международен, като партньори по него са Тракийският университет в Стара Загора (водещ партньор), Българската стопанска камара, Университет Балъкесир (Турция), Университет Canakkale Onsekiz Mart (Турция), Phasegrowth OÜ (Естония), FORTES Impresa Sociale Srl (IИталия) и Университет Панония (Унгария).

След срещата представителите на БСК и МОСВ посетиха „Дамвент“ ООД – компания, специализирана в производството на най-висок клас енергийно ефективни решения за вентилация и климатизация. За 30 години фирмата е инсталирала и пуснала в експлоатация над 1400 хибридни уреда на територията на 18 държави в ЕС и извън него. Гостите се запознаха с производствения процес и обсъдиха с ръководството на компанията актуални въпроси в областта на опазването на околната среда и енергийната ефективност. От компанията представиха и основни пречки пред развитието и растежа им, а именно достъп до работна сила, неработещо в практиката дуално обучение, липса на интерес към инженерни специалност във висшето образование. Традиционно, пречка в дейността се явява и административната и регулаторна тежест, както и сивата икономика, която стимулира нелоялната конкуренция. Компанията е една от многото, които не разчитат на обществени поръчки и европейско финансиране и инвестира собствени средства в производствената си база. Това потвърждава още веднъж резултатите от ежегодните анкетни проучвания на БСК, в частта участие на компаниите в обществени поръчки.

Екипите на БСК и МОСВ посетиха и Атлантик АД. Дружеството беше отличено с почетна грамота за дългогодишното партньорство с БСК и за принос към развитието на българската икономика по време на церемония на ТИК-Бургас на 15 декември 2023 г.

СНИМКИ ОТ СРЕЩАТА

Дата: 25.01.2024

Източник: БСК

Прочетено: 528