Дата: 25.03.2013

Източник: БСК/ВIA

Прочетено: 3652

Реалната безработица сред младите хора е над 40%, заяви Димитър Бранков, зам.-председател на Българската стопанска камара.

Младежката безработица надхвърля 30% и заедно с обезкуражените лица този процент надхвърля 40, уточни Бранков. Реалната безработица сред всички лица в работоспособна възраст надхвърля 18 %. За БСК проблем номер едно на икономиката продължава да бъде именно безработицата.

В ЕС сме първенци по ръст на единичните разходи за труд и по нарастване на реалния ефективен валутен курс и двата показателя дефинират загуба на конкурентоспособност, коментира още Бранков.

Зам.-председателят  припомни, че БСК не подкрепя идеята за въвеждането на секторни минимални работни заплати. "Няма как да се съгласим по административен път това да се случва, това означава да отворим комитет по труда с постоянно анализиране на много индикатори в рамките на отделни икономически дейности. Апелираме за повече прагматизъм и реализъм за това от какво имаме нужда в момента", коментира Бранков.

Димитър Бранков участва в конференция на тема "Тенденции на пазара на труда и възможности за прилагане на гъвкави форми на заетост", организирана от Центъра за икономическо развитие. В ЕС сме на последно място по гъвкави форми на заетост, подчерта той. Докато в ЕС заетостта на намалено работно време през 2011 година е била 19,5 %, в България този процент е 2,4, наетите на втори трудов договор средно в ЕС са 3,8%, а в България – 0,4%.