На 4 октомври 2016 г., вторник, от 13.00 часа, в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Членовете на съвета ще обсъдят проекти за промени в данъчното и трудовото законодателство, вкл.:

  1. Проект на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС);
  2. Проект на ЗИД на Кодекса на труда;
  3. Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Проектът на ЗИД на ЗАДС е обсъден на заседание на Комисията по бюджетна политика при НСТС на 29.09.2016 г. Проектите по т.2 и т.3 от дневния ред са обсъдени на заседание на Комисията по трудово законодателство при НСТС на 09.09.2016 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество