На 9 септември 2016 г., от 10.30 часа, в МТСП ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Членовете на съвета ще обсъдят и формулират становище по проекта на ЗИД на Кодекса на труда и проекта на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество