Дата: 04.10.2016

Източник: БСК

Прочетено: 947

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри предложенията на Министерството на финансите за промени на данъчното законодателство.

Представителите на работодателските организации, синдикатите и правителството разгледаха проектозакона на Министерството на финансите за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с който се правят промени и в редица други данъчни закони.

Според предложенията на финансовото министерство от 2018 година ще се въведе задължение да подаваме данъчните си декларации в електронен вид. За бизнеса задължението ще бъде от другата година.

През следващата година ще имаме право да избираме дали да подаваме декларациите на хартия или в електронен вид. Ще се запази правото на облекчение, ако го направим по електронен път до 31 март, но се въвежда и горен праг на облекчението от 1000 лева. Необходимо е да се декларират и плащат данъците на починали близки. За да се стимулират безкасовите плащания, ще можем да ползваме един процент или до 500 лева облекчение от годишната данъчна основа, ако получаваме доходите си по карта и правим 80 процента от плащанията си безкасово.

От 2017 година ще има увеличение на акциза върху цигарите, като поскъпването им ще бъде с 10-15 стотинки. 

Финансовият министър Владислав Горанов посочи, че с предложенията за промени се спазва ангажиментът да няма параметрични промени на данъчната политика, не се предвижда увеличение на данъците, съобщи БТА.

Работодателите подкрепиха подхода да не се променя данъчната тежест. Българската стопанска камара (БСК) възрази срещу това, че отново се отлага въвеждането на принципа "замърсителят плаща" при определянето на таксата за битовите отпадъци. "Поредното блокиране на прилагането на европейския принцип "замърсителят плаща" ще доведе до задълбочаване на проблемите с разделното събиране и рециклиране на отпадъците, вкл. на паралелното припокриващо се финансиране на едни и същи дейности и корупционни практики. Налице е и риск от налагане на значителни санкции от страна на ЕК по отношение на действащата система за управление на масово разпространените и битовите отпадъци, които ще бъдат стоварени върху всички данъкоплатци", предупреждават експертите на БСК.

Синдикатите препоръчаха да се въведе необлагаем минимум. Според тях ще създаде затруднения и декларирането на доходи от името на починал близък.