16.04.2019

На 16.04.2019 г. в БСК се проведе среща между представители на иранския бизнес и ръководството на камарата, на която бяха обсъдени възможностите за развитие на търговско-икономическите отношения между България и Иран. 

В срещата участваха заместник-председателите на БСК Димитър Бранков и Петър Денев, директорът на център „Външноикономическо сътрудничество“ Веселин Илиев, президентът на Ирано-българска бизнес асоциация (ИББА) г-н Саид Хадеи, г-н Амир Хадеи, член на УС на ИББА, г-н Хосейн Салахварзи, заместник-председател на Търговско-промишлената палата на Ислямска република Иран и икономическият съветник към Посолството на Ислямска Република Иран г-н Али Акбар Резаи.

Сред основните теми на разговор бяха икономическите отношения в контекста на американските санкции срещу Иран, възможностите за бартерна търговия и специалният финансов механизъм за разплащане между Европа и ислямската република INSTEX. Икономическият съветник г-н Резаи отбеляза, че през 2018 г. стокообменът между България и Иран възлиза на 90 млн. долара. Този показател, макар и малък като абсолютна стойност, показва, че дори и в условията на наложено ембарго и ограничения при плащанията, съществува взаимен бизнес интерес. 

Иранските предприемачи проявяват значителен интерес към българските технологии и научни постижения при извличането и преработката на розово масло. Димитър Бранков представи приноса на БСК в сектора на околната среда – разработените от експертите в център „Чиста индустрия“ петнайсет ръководства (best available techniques) при употребата на разтворители, вкл. и при извличането на растителни масла.

Развитието в последните години на сектора животновъдство и производство на мляко и млечни продукти отваря врати пред българските производители и разширяването на пазара и на територията на Афганистан и Ирак. Други сектори, които предлагат възможности за съвместен бизнес са индустриалното и жилищното строителство, в които Иран има дългогодишни традиции, транспорт, машиностроене, туризъм, хранително-вкусова промишленост, козметика, производство на тютюн и др.     

Представителите на ИББА отправиха покана към членовете на БСК за участие в Българо-иранския бизнес форум с провеждане на двустранни срещи на 18 април 2019 г.

Участниците в срещата изразиха готовност да продължат активното си сътрудничество и обмен на информация от взаимен интерес.

СНИМКИ

Дата: 16.04.2019

Източник: БСК

Прочетено: 3768