Информация за изисквания и добри практики по околна среда

Център "Чиста индустрия" предлага информация за европейските изисквания и добри практики по околна среда.

Експертите на центъра подпомагат въвеждането на най-добрите налични техники и технологии в отделните сектори на икономиката, включително на т.нар. „по-чисто производство”.

Илияна Павлова - главен експерт
Диана Проданова - експерт

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Телефон: 02/ 980 30 55, 932 09 21
Факс: 02/ 987 26 04
E-mail: ios@bia-bg.com

Прочетено: 2857