Прочетено: 229

TV+ Новини

Повишаването на минималната работна заплата може да доведе до увеличаване на безработицата в някои региони на страната. Това заяви зам.-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Работодателите сигнализираха, че увеличаването на минималната работна заплата на 610 лева от началото на годината може да доведе до намаляване на броя на работните места.

Негативите са основно за отрасли и населени места където има ниска добавена стойност. Или там където предприятието изплаща средна за него заплата и минимална за страната.

Димитър Бранков: "Негативите са конкретно за пазара на труда и по - специално за тези групи на пазара, които са с по-ниска квалификация, работещи майки и в отрасли където им ниска добавена стойност. Това са търговията, услугите, селското стопанство."По думите на Димитър Бранков по този начин в райони на страната като Северозападна България, където и в момента безработицата е висока, ще се задълбочи още повече.

Димитър Бранков: "И в момента има общини,  където безработицата надвишава 30% от икономически активното населени. Тя спада с всяка година, ако я проследим през последните 10 години, но основното обяснение е дефицитът на работна сила като възможности за работни места и намаляващото икономически активно население."

Статистиката на Евростат сочи, че за последните 10 години от страните в Европа най-висок ръст на минималната работна заплата има в Румъния, следвана от България, с почти двойно увеличение.

Борис Петров, финансист : "Отдаваме това на позитивния ефект от членството ни в Европейския съюз и сравнително по-високия растеж спрямо останалите държави и така га ди наречен стари членки на Европа."
Данните сочат още, че е характерно за бързорастящите държави с гъвкав пазар разликата между средната работна заплата и минималната работна заплата да е голяма.

Борис Петров: "Това дава една добра гъвкавост на трудовия пазар. В България обаче тази разлика не е толкова голяма и това води до рискове при увеличение на минималната работна заплата. Защото ако това увеличение не е премерено може да има негативен ефект върху заетостта и то в най-ниско платената заетост."

Според Димитър Бранков има решение за справедливо изчисляване на минималната работна заплата.

Димитър Бранков: "Решенията са в прозрачен механизъм за нейното определяне на национално ниво и разширяване на кръга на заетите ,които попадат в колективното трудово договаряне ."

Според Димитър Бранков най-доброто равнище на договаряне на нива на работна заплата трябва да става за всяко предприятие по отделно.