Прочетено: 909

БНТ, 24.08.2017 г.

Българските синдикати и работодатели с противоположни позиции по предлаганите от Европейската комисия и френския президент промени в Директивата за командироването на работници в страни от Евросъюза. Измененията предвиждат равно възнаграждение на работещия например в Париж български работник и неговия френски колега.

И още - осигурителните вноски за тях да се внасят по законодателството на приемащата държава. Какво на практика би означавало това за българските рабоници - сега ще ни каже Милена Кирова. 

Ако промените бъдат приети и влязат в сила, то българският и френският строител ще получават еднакво възнаграждение. Така един работник изпълнител ще печели до 1500 евро месечно. Възнаграждението на квалифицирания работник ще достига до 1600 евро, а на специализирания до 1950 евро. Тези заплати във Франция не могат да бъдат по-ниски от определения минимален размер.

На работниците се полагат и пари за храна. Те варират от 8 до 10 евро на ден. Транспортните разходи също се поемат от работодателя. В зависимост от изминатите километри - заплащането варира между 11 и 19 евро дневно.

В рамките на командировката работодателят е длъжен да заплаща жилището, без да приспада тези пари от заплатата на своя служител. По отношение на работното време - работната седмица не може да надхвърля 35 часа. За всеки час отгоре се дължи допълнително възнаграждение от 25 до 50 %. А на всеки 6 часа непрекъснат труд се полагат по 20 минути почивка.

Как синдикатите и работодателите приемат предлаганите промени?

Синдикати и работодатели са на противоположни позиции. Директивата за командироването на работници в ЕС не е променяна от миналия век - от 96-а година.

Величка Микова - изпълнителен секретар "Правна закрила на труда и КТД", КНСБ: Един български работник ако работи в сектор строителство във Франция, би следвало да получава възнаграждение - равно на възнаграждението, което се полага на неговия колега - френски работник, който изпълнява същата работа на същото работно място. Ние сме за равно заплащане, за равен труд. Ние сме за равно заплащане, за равен труд.
Димитър Бранков - заместник-председател на Стопанска камара: Равният труд, равното заплащане обаче не винаги е свързано с равна производителност. И това примерно може да се види в автотранспорта и в областта на строителството или на услугите. Включително ние имаме разлики в индивидуалната производителност - всички ние като хора, като работници. Така че става дума за едно крещящо противоречие с общите правила на единния пазар.

Предложенията на френския президент Макрон целят да променят задълженията на работодателите, които командироват работници и да внасят осигурителни вноски за тях по законодателството на приемащата държава.

Величка Микова - изпълнителен секретар "Правна закрила на труда и КТД", КНСБ: Тоест ако мен ме командироват като камериерка във Франция за период от две години, една година след моето командироване моят български работодател да започне да ми заплаща осигуровки не по българското законодателство и по българския кодекс за социално осигуряване, а по френския закон за осигуряване.
Димитър Бранков - заместник-председател на Стопанска камара: Нашата позиция е, че осигуряването трябва да стане по сега действащите стандарти на директивата за командироване на работниците, а именно това да става при минималните стандарти на приемащата страна или по-високи, ако те са договорени.

От Стопанската камара са категорични, че на предстоящите срещи страната ни трябва да настоява пред френския президент Макрон да подкрепи бързото присъединяване на нашата икономика към еврозоната.

От Съюза на международните превозвачи изпратиха отворено писмо до премиера Борисов преди утрешната му среща с френския президент.

Според тях законодателните промени, които Франция и други големи европейски държави се стремят да наложат, са механизъм за нелоялна конкуренция от страна на френските транспортни фирми. Нещо повече - според превозвачите заради приетия закон на Макрон във Франция и ударите към източноевропейски фирми, нашите превозвачи са вече в криза.