03.05.2018

БСК изразява подкрепата си за обявеното намерение за национален протест (15-16 май) на българските превозвачи във връзка с т.нар. Пакет за мобилност, който в момента се обсъжда в ЕС.

Още през лятото на 2017 г. БСК алармира за проблемите, които ще създаде евентуалната промяна в европейския регламент за командироването на работници. БСК настоява за запазване на действащата Директива 96/71/ЕО за командироване на работници в настоящия й вид. Директивата, заедно с допълнителната директива за прилагането й, осигуряват необходимата рамка за гарантиране на свободното предоставяне на услуги в целия ЕС, като същевременно адекватно защитават командированите работници.

Според БСК, предложението за промяна на директивата за командироването е атака срещу единния пазар и подкопава конкурентната позиция на чуждестранните доставчици на услуги. Ако промените бъдат приети, това би попречило на трансграничната търговия и, следователно – на общия растеж и създаването на работни места, както и на сближаването в ЕС.

Категоричната си позиция за непромяна на регламента БСК потвърди и в началото на м. март т.г., а изпълнителният председател на камарата Божидар Данев изрази аналогично становище от името на европейските работодатели по време на Трипартитната среща на върха, проведена в Брюксел на 21 март т.г., в присъствието на европейските лидери Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер, и на българския министър-председател Бойко Борисов.

За огромно съжаление, в продължение на около година официалната позиция на българското правителство и на българските евродепутати остава размита и неясна, и по-скоро противоречеше на интересите на българския бизнес. В този контекст, категоричността в днешните изявления на транспортния министър Ивайло Московски създават чувство за оптимизъм, че правителството ни ще защити българските икономически интереси. Надяваме се и призоваваме именно за това!

___________

Във връзка с отговора на евродепутата Петър Корумбашев уточняваме, че високо оценяваме положените от него персонални усилия, но това не променя факта, че общата позиция на българските институции не отразява в пълна степен очакванията на българския бизнес.

Позицията на българските евродепутати от м. октомври миналата година се отнася до включването на сектор "транспорт" в обхвата на законодателния пакет за мобилността в ЕС, но проблемите, които промените в директивата биха създали за българския бизнес, далеч не се ограничават до сектор "транспорт". 

Притеснителна е, например, постигнатата на 28 февруари т.г. договореност между Българското председателство на Съвета на ЕС, ЕК и ЕП, която се основава на принципа „Еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място“, вместо върху обективния и икономически справедлив пазарен принцип „Еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място, създаващи една и съща добавена стойност“.

Дата: 03.05.2018

Източник: БСК

Прочетено: 8241