Дата: 24.08.2017

Източник: БСК и BUSINESSEUROPE

Прочетено: 4130

Във връзка с посещението на френския президент Еманюел Макрон в България и анонсираното от него желание за промяна на европейската директива за командироване на работници представяме официалната позиция на BUSINESSEUROPE по темата.

______________

КЛЮЧОВИ ТЕЗИ:

BUSINESSEUROPE е против решението на Комисията да преразгледа директивата относно командироването на работници. Това ще доведе до продължителен период на дебат и политическо разделение между държавите-членки във времена, когато ЕС се нуждае от действия за насърчаване на единството.

Съществуващата директива за командироване предоставя справедливи и равни условия. Тя адекватно защитава командированите работници в съответствие с правилата и разходите за живот в приемащата страна, включително спазването на минималните ставки на заплащане в страната-домакин, тъй като осигуряват достойни нива на доходи в тази държава-членка.

За да се насърчи лоялната конкуренция, фокусът на политиката следва да бъде върху борбата с незаконните практики, включително чрез прилагането на Директивата за прилагане на законодателството за 2014 г. Напротив, предложението на Комисията ще има непреднамерено последствие от увеличаване на стимулите за недеклариран труд, фалшиво самонаемане и други незаконни практики.

Предложението на Комисията е атака срещу единния пазар. Чрез нови диспропорционални правила относно възнагражденията се подкопава конкурентната позиция на чуждестранните доставчици на услуги. Ако бъдат приети промените, това би попречило на трансграничната търговия с услуги и, следователно - на общия растеж и създаването на работни места, както и на сближаването в ЕС. Предложението би се намесило и в националните системи за определяне на заплатите. Изглежда, че това означава, че компаниите във веригите за подизпълнение могат да бъдат задължени да плащат същите заплати, независимо от разликите в тяхната производителност и производителността на отделните работници. Това може да доведе и до ситуация, при която работниците, наети от същия работодател, изпълняващи същите задачи, се изплащат по различен начин, в зависимост от договора за подизпълнение, в който участва техният работодател.

В страните, в които командироването на работници е горещо обсъждано, повечето примери, споменати в обществения дебат, са всъщност незаконни практики. Когато става дума за правни осчетоводявания, основният проблем, който трябва да се обърне, е липсата на конкурентоспособност на местните предприятия поради прекомерни разходи за труд или липса на производителност и иновации. Намаляването или изместването на данъците извън труда е необходимото в тези страни за увеличаване на възможностите за заетост.

Пълният текст на позицията можете да видите ТУК [en].

_____________

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Макрон никога няма да бъде спасителят на Европа, ако продължи да действа като популистите 

Защо правителството НЕ трябва да приема ултиматума на Макрон?