Дата: 25.02.2020

Източник: TV+

Прочетено: 2282

Очаква се през тази година страната ни да влезе в чакалнята на Еврозоната. Това според икономисти е добре, защото приемането ни в еврозоната ще помогне за икономическия растеж и просперитета на българите. Има обаче и хора, които са на друго мнение. Страхът от така наречения гръцки сценарии е голям.

Според икономистите влизането на България в чакалнята, а по-късно и в самата еврозона може да донесе само позитиви. По-ниски лихви, по-добър достъп до финансиране.

ДИМИТЪР БРАНКОВ, БСК :"Среда , в която достъпът до финансиране включетелно за малки предпирятия и домакинствата ще бъде много по-добър отколкото сега. "

Обикновените хора, обаче са притеснени. Димитър Бранков от Българската стопанска камара е категоричен, спестяванията няма да пострадат.

ДИМИТЪР БРАНКОВ, БСК : "Спестяванията ще бъдат конвертирани в евро при действащият сега валутен курс. Не може да се очаква значителен скок в цените. "

ЛЮБЕН ТОМЕВ, КНСБ : "Ако човек взима 1000 лева заплата тя автоматически ще се преизчисли примерно на около 500 евро. Съответно и цените ще бъдат намалени от гледна точка на превалутирането в евро. Пазарът, наличието на конкуриращи се производители няма да позволи да се спекулира с цените освен в някои изключителни случаи. "

Ангел е зеленчукопроизводител от Пазарджик. Превалутирането от лев в евро го притеснява.

АНГЕЛ, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛ : "Ще станем още по-бедни. Ние и сега сме бедни и ще станем три пъти по-бедни. Хората ще искат повече заплата, а продукцията ще е вече на други пар. Не мога да предположа нищо, но ще доживеем да видим."

ВИДЕО