29.01.2019

Изх. №05-20-1/ 29.01.2019 г.

 

ДО

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

КОПИЕ:

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМ. МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМ. МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-Н НЕНО ДИМОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

 

ОТНОСНО:

Проект на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Р България (ИНПЕК) на Министерство на енергетиката

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено в началото на м. януари 2019 г., с настоящото изпращам Становище на Управителния съвет на Българска стопанска камара от 23.01.2019 г. по проекта на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Р България (ИНПЕК), изготвен от Министерството на енергетиката.               

Приложение: СТАНОВИЩЕ НА БСК

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Становище относно проекта на Интегриран план в областта на енергетиката и климата (ИПЕК)
Добави мнение