Дата: 19.10.2015

Източник: БНР/БСК

Прочетено: 1022

Работодателите защитават необходимостта от по-опростено и ефективно законодателство в областта на безопасността и здравето при работа. Това каза заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков по време на Годишната среща на членовете на "Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" /ENSHPO/. Домакин на двудневния форум е КТ "Подкрепа". Организатор на събитието е Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд.

Димитър Бранков посочи, че в момента паралелно действат разпоредби отпреди 25 години с други от ЕС. Необходим е преглед на остарелите изисквания, допълни той.

"Разбира се, опростяват се изискванията за малки и средни предприятия в зависимост сектора и прилаганите технологии. Няма как да изискваме този инструментариум, който се прилага за крупни промишлени системи с идентифицирани многобройни рискове към мини предприятия, към малки семейни фирми много често с по 2-3 работника.", коментира Димитър Бранков.

Смъртните злополуки в строителството са намалели два пъти. Причината за това са по-честите проверки и проведената информационна кампания, обявиха от Инспекцията по труда.

В периода от 2000 до 2015 г., в рамките на проекти, финансирани от Фонд „Условия на труд“, са проведени близо 500 обучения по ЗБУТ, в които са обучени близо 20 000 души, представители на повече от 10 000 фирми. Само през 2015 година са обучени 700 компании от 29 бранша с над 1000 служители.