Прочетено: 9

Bloomberg tv, "Светът е бизнес", 12.05.2020 г.

Гост на предаването е Димитър Бранков, заместник-председател на Българска стопанска камара

___________

Ефективност на антикризисните мерки, присъединяване на България към ERM II и ускорен път към реформи - това са трите стъпки за излизане от ситуацията в момента, заяви Димитър Бранков, заместник-председател на Българска стопанска камара, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков.

73% от респондентите в рамките на проучване между 580 компании членки на БСК са обявили, че са съкратили персонал.

"87% от анкетираните компании са в сектора на услугите. 90% от тях представляват микро- и малки предприятия. Те в най-голяма степен бяха засегнати от ограничителните мерки, свързани с коронавируса".

"15% от фирмите декларират спад във възнагражденията. Около 63% изразяват очакване, че в рамките на една година ще успеят да преодолеят последиците от спада. Но дали това ще се случи зависи от адекватността на мерките", отчита Бранков.

Гостът уточни, че генералната забрана за извънреден труд в Кодекса на труда е преписана от съветското законодателство от 1922 г. - при тях впоследствие е отпаднала, при нас обаче е останала и се проявява и в настоящата ситуация, допълни той.

"Дискусия за преформатирането на данъчните режими и този на преките и косвени данъци би имала смисъл след присъединяване на България към еврозоната".

"При намаляването на данъчните ставки в сферата на туризма възникват спекулации относно това кой ще консумира разликата – че цените ще запазят своето ниво и че това ще бъде консумирано от доставчиците на съответните продукти и услуги или че цените ще спаднат и ефектът ще отиде при крайните консуматори", обясни Бранков.