21.11.2007

Изх. № 2020

 

 

21.11.2007 г.

ДО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ

 

 

Относно: предложенията за изменение и допълнение на проектозакона за бюджета на държавното обществено осигуряване, внесени от народния представител Христина Христова Велчева и група народни представители

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОВЧАРОВ,

По горепосочените предложения изразяваме следното становище:

1. По чл.8 - Подкрепяме предложението за намаляване на максималния осигурителен доход на 1600 лв. Рязкото му повишаване до 2000 лв. е популистки ход, който няма особен фискален ефект поради малкия брой на хората с толкова високи доходи. В същото време това противоречи на политиката за извеждане на сенчестата икономика на светло, заради което се въвежда плоският данък. Освен това рязкото увеличаване на максималния осигурителен доход не е съпроводено с повишаване на максималната пенсия.

2. По чл.10 - Подкрепяме повишението на обезщетенията за безработица. Считаме, обаче, че то трябва да бъде придружено с рязко намаляване на срока за тяхното изплащане. При сегашното състояние на пазара на труда само лице, което не желае да работи, не би си намерило работа след няколко месеца. Елементарни изчисления показват, че ако срокът за изплащане на обезщетения за безработица се съкрати на 4 месеца, максималният размер на обезщетението може да се увеличи от 190 лв. на 570 лв. и това ще струва на осигурителната система същите средства, както изплащането на 190 лв. в продължение на 12 месеца. Подобна промяна ще бъде напълно в духа на доклада на Европейската комисия „Към общи принципи на гъвкавата заетост”, който се обсъжда в Европейския парламент, а през м. декември ще бъде разгледан и в Европейския съвет.

3. По чл.11 - Подкрепяме увеличението на обезщетението за отглеждане на малко дете от 190 лв. на 220 лв. с цел да се изравни с минималната работна заплата.

4. По чл. 49 и 50 от КСО - Не подкрепяме предложението към обезщетението за бременност и раждане да се доплаща и обезщетение за отглеждане на малко дете за всеки един от близнаците. Нарушава се основен осигурителен принцип - обезщетението да не бъде по-високо от дохода, върху което лицето се е осигурявало. Ако държавата желае да подпомага семействата с близнаци, това трябва да става не за сметка на осигурителната система, а по линия на семейните помощи чрез системата за социално подпомагане. Размерът на тези помощи може да бъде същият, както се предлага от вносителите.

5. По чл.53 от КСО - Подкрепяме предложението обезщетението за отглеждане на малко дете да се изплаща за всеки един от близнаците, но заслужава обсъждане идеята това да става също за сметка на семейните помощи.

 

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  (Божидар Данев)


Становище относно внесените от н.пр. Христина Христова предложения за промени в Законопроекта за Бюджет на ДОО
Добави мнение