29.10.2015

БСК депозира на вниманието на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество Ивайло Калфин и на министъра на финансите Владислав Горанов своето Становище относно проектите на закони за държавния бюджет на Р България /ЗДБРБ/, Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., бюджетите на ДОО и НЗОК и ръста на минималната работна заплата през 2016 г.

Управителният съвет на БСК не приема предложения подход при изготвяне на проекта на Закон за Държавен бюджет на Р България за 2016 г., защото не отговаря на Програмната декларация на парламентарното мнозинство и на правителството, както и на заявените реформи.

БСК не подкрепя и проекта на бюджет на ДОО за 2016 г., доколкото в него е предвиден значителен ръст на минималните осигурителни прагове по длъжности и икономически дейности, за които липсва договореност на браншово ниво, и се налага по административен ръст на МОД, основан на прогнозния размер на минималната работна заплата по бюджетната прогноза (420 лв.) за най-нископлатените длъжности.

Според БСК, бюджетът на НЗОК не е разработен в съответствие с нормативната уредба за 2016 г. Това не е бюджет, с който може да осигурят ресурсно декларираните принципи за реформиране на сектора.

БСК категорично отхвърля и предложеното увеличение на размера на МРЗ от 01.01.2016 г. на 420 лв. Предложеният ръст от 13,5% спрямо средния размер на МРЗ от 2015 г., не съответства на увеличението на производителността на труда, добавената стойност, БВП и заетостта след отключване на глобалната икономическа криза от края на 2008 г.

***

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК.


Относно проектобюджетите на Република България, ДОО и НЗОК, и ръста на МРЗ през 2016 г.
Добави мнение