29.10.2015

Според БСК, бюджетът на НЗОК не е разработен в съответствие с нормативната уредба за 2016 г. Това не е бюджет, с който може да осигурят ресурсно декларираните принципи за реформиране на сектора.

 

БСК депозира на вниманието на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество Ивайло Калфин, на министъра на финансите Владислав Горанов , на парламентарните комисии по бюджет и финанси, труда, социалната и демографската политика, здравеопазването и всички парламентарни комисии, своето СТАНОВИЩЕ относно проектите на закони за държавния бюджет на Р България /ЗДБРБ/, Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., бюджетите на ДОО и НЗОК и ръста на минималната работна заплата през 2016 г.

Управителният съвет на БСК не приема предложения подход при изготвяне на проекта на Закон за Държавен бюджет на Р България за 2016 г., защото не отговаря на Програмната декларация на парламентарното мнозинство и на правителството, както и на заявените реформи.

БСК не подкрепя и проекта на бюджет на ДОО за 2016 г., доколкото в него е предвиден значителен ръст на минималните осигурителни прагове по длъжности и икономически дейности, за които липсва договореност на браншово ниво, и се налага по административен ръст на МОД, основан на прогнозния размер на минималната работна заплата по бюджетната прогноза (420 лв.) за най-нископлатените длъжности.

Според БСК, бюджетът на НЗОК не е разработен в съответствие с нормативната уредба за 2016 г. Това не е бюджет, с който може да осигурят ресурсно декларираните принципи за реформиране на сектора.

БСК категорично отхвърля и предложеното увеличение на размера на МРЗ от 01.01.2016 г. на 420 лв. Предложеният ръст от 13,5% спрямо средния размер на МРЗ от 2015 г., не съответства на увеличението на производителността на труда, добавената стойност, БВП и заетостта след отключване на глобалната икономическа криза от края на 2008 г.

***

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК.

Дата: 29.10.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2040