27.08.2014

Последното заседание на работната група към МТСП за уточняване и приемане на проекта на таблица с минималните осигурителни доходи (МОД) за 2015 г. ще се проведе на 27 август 2014 г., сряда, от 14.30 часа, в зала № 1 на МТСП. В заседанието е предвидено да участват и представители на отрасловите/браншовите структури на работодателските и синдикалните организации.

БСК е представена в работната група от Йорданка Велинова, Кирил Желязков и Григор Димитров.

***

СПРАВКА

за увеличението на МОД за 2015 г. на база резултати от подписаните споразумения между синдикати и работодатели и 380 лв. МРЗ за 2015 г.

Общ брой осигурени лица в икономическите дейности със сключени споразумения

987947
Средно увеличение на МОД в дейностите със споразумения 4,2%
Общо средно увеличение на МОД за всички икономически дейности при :  
  • запазване на МОД в дейностите без споразумения на нивото от 2013 г.

4,1%

  • налагане на административно увеличение в  дейностите без споразумения, равно на средното увеличение на МОД за дейностите с подписани споразумения

5,5%

  • налагане на административно увеличение в  дейностите без споразумения, равно на прогнозната инфлация за 2015 г. - 2,4%

4,9%

Допълнителни приходи в ДОО от увеличението на МОД при:

млн. лв.

  • запазване на МОД в дейностите без споразумения на нивото от 2013 г.

36,1

  • налагане на административно увеличение в  дейностите без споразумения, равно на среното увеличение на МОД за дейностите с подписани споразумения

49,0

  • налагане на административно увеличение в  дейностите без споразумения, равно на прогнозната инфлация за 2015 г. - 2,4%
43,4

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заключително заседание на работната група за определяне на МОД-2015 г.