03.07.2015

На 1 юли т.г. стартира процедурата по договаряне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2016 г. Тя трябва да приключи до 3 септември т.г., когато трябва да е готова таблицата със стойностите на всички „прагове“ за следващата година.

Работните групи с представители на работодателите и синдикатите по отрасли ще заседават в сградата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по вече утвърден график на 7 и 8 юли т.г. или на 19 и 20 август т.г. Заключителните браншови преговори са насрочени за 1 септември т.г. За икономическите дейности от бюджетния сектор МОД не се договарят.

Отрасловите структури, които са успели да се договорят предварително и са изпратили в МТСП сключено споразумение, могат да не се явяват на посочената в графика дата, освен, ако не искат да споделят опит или да направят предложение.

МТСП и през тази година ще оказва логистична подкрепа на социалните партньори и през целия период на договаряне неговите експерти ще бъдат на тяхно разположение. На 17 юли 2015 г. експертите на МТСП ще бъдат на разположение за срещи с браншови и отраслови структури, които имат нужда от съдействие.

При преговорите работодателите и синдикатите трябва да се съобразяват с основните макроикономически показатели за 2016 г. Според одобрената от правителството средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. през следващата година минималната заплата ще бъде 420 лв. Очаква се средногодишна инфлация от  1,8% и реален ръст на БВП от 1,7 % . Заложеният средногодишен валутен курс USD/EUR е 1,10 : 1.

До 2018 г. се запазват размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), Учителския пенсионен фонд, вноските за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравноосигурителната вноска:

  • фонд „Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто;
  • фонд „Безработица" - 1,0 на сто;
  • фонд „Трудова злополука и професионална болест" от 0,4 до 1,1 - за сметка на работодателя;
  • универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) - 5 на сто;
  • професионален пенсионен фонд - 12 на сто за сметка на работодателя за работещи при първа категория труд и 7 на сто за сметка на работодателя за работещи при втора категория труд;
  • здравноосигурителна вноска - 8 на сто.

 

За периода 2016 г.-2017 г. не се планира вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите".

До края на 2017 г. диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се продължава да се определя съобразно облагаемия им доход - съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. Максималният месечен осигурителен доход остава 2600 лв. за целия период до 2018 г.    Запазва се разпределението на осигурителните вности между работодател и работник - 60 към 40 на сто.

Хода на преговорите за МОД 2016 г. можете да следите на адрес: http://www.bia-bg.com/project/about/46/.

Новините по темата ще бъдат публикувани на адрес: http://www.bia-bg.com/project/news/46/

Всички документи, свързани с процеса на договаряне, са на адрес: http://www.bia-bg.com/project/documents/46/

Дата: 03.07.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1763