10.03.2015

По време на днешната среща на социалните партньори, посветена на дискусии по усъвършенстване на пенсионния модел, участниците в групата не подкрепиха предложението на работодателските организации за скокообразно покачване на възрастта за пенсиониране с по 6 месеца годишно. Това обяви по време на брифинг след събитието съветникът на министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин - Николай Николов. Той подчерта, че на днешното заседание са разглеждани само предложения на работодателски организации, в това число  на АИКБ и КРИБ, но са останали извън дискусия онези от тях, свързани с ТЕЛК-овете и с особеностите за пенсиониране за категорийните работници, тъй като те ще се разглеждат на предстоящи тематични срещи.

По-долу представяме кратък коментар по отделните предложения, разглеждани днес:

I. Предложения на Национално представителните работодателски организации за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система

1. Запазване на тристълбовия модел на пенсионноосигурителната система.

„Работодателите декларираха своята позиция за запазване на тристълбовия пенсионен модел. Нашата цел е да го усъвършенстваме, защото в момента той се различава от този, който е приет през 2000 г.“, отбеляза за медиите Николов.

2. Разграничение между характера и обхвата на осигурителните плащания и тези, които имат характер на социално подпомагане. На тази основа осигурителната система окончателно и докрай да се „почисти“.

„Участниците в работната група поискаха от работодателските организации допълнителна информация за кои точно плащания става въпрос. Съображението е, че има плащания, които имат социален характер, но които се финансират от бюджета.“ Николай Николов.

3. Нарастване с по 6 м. годишно на възрастта за пенсиониране на III категория труд за двата пола до 65 г. и на осигурителния стаж до 37 г. за жените и 40 г. за мъжете

„Това предложение не се подкрепи от никого от останалите участници, защото такова рязко увеличаване на възрастта натоварва едно и също поколение с тежестта на реформите в пенсионната система. Предложението на МТСП е за плавно увеличаване, така че системата да бъде предвидима.“ Николай Николов.

4. Отмяна на II категория труд и промяна на критериите за риск и тежест на труда при I категория труд.

„Никой от участниците в дискусията не подкрепи тази идея. Възможностите за прекатегоризация съществуват и в действащата нормативна уредба“ Николай Николов.

II. Предложение на АИКБ да се обсъди и преосмисли индивидуалният коефициент в пенсионната формула – като правна и икономическа същност и като начин на определянето му.

Настоящото положение, което не отчита нито трансфера (въпреки разглеждането му като вноска), нито субсидията, изкривява формулата за определяне на индивидуалния коефициент, което има за резултат несправедливо голямата му редукция – 28 на сто. Справедливото решение според АИКБ е, редукцията да не е в съотношението, а в съотношение . Това ще отразява точно настоящото положение, с отчитане и на трансфера, и на субсидията от държавата, в резултат на което пенсията, плащана от фонд „Пенсии“ на ДОО ще бъде коригирана не с 28, а с 13 на сто. Като отчитаме, че последното число в знаменателя е различно всяка година и в резултат на успешни реформи следва да се сведе до нула, постепенно ще се стигне до , т.е. до редукция на пенсията от първи стълб със 17 на сто, освен ако не бъде направена промяна в числителя (каквато следва да влезе в сила от 2017 г.). При всички случаи, коефициентът трябва да бъде определян година за година, въз основа на актюерски разчети. Приемането на това предложение няма да доведе до допълнителни разходи на фонд „Пенсии“ на ДОО сега, а след старта на изплащане на втора пенсия от УПФ, разходите на НОИ ще се редуцират, макар и с по-малък размер.

„Това предложение ще бъде обсъдено допълнително между участниците в групата.“ Николай Николов

III. Предложения на КРИБ:

1. Въвеждане на лична осигурителна вноска за държавните служители и за служителите от специалните ведомства.

„Към момента държавните служители не плащат лична осигурителна вноска. Когато обаче се разглеждаше това предложение се взеха предвид следните хипотези: Ако искаме държавните служители да получават нетна сума на заплатата си, такава, каквато получават сега и в същото време допуснем, че ще започнат да плащат сами осигурителната си вноска, то тогава трябва да се увеличи заплатата им с 240 млн. на година. Ако обаче бюджетът не намери 240 млн. за увеличаване на заплатите и приемем това предложение, то това ще доведе до намаляване на заплатите на държавните служители. Поради тези особености на хипотезите, решението беше сведено на вниманието на участниците в срещата, но не беше подкрепено от тях“, коментира предложението Николай Николов.

2. Вдигане на изискуемата възраст за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд в съответствие с нарастването на възрастта при трета категория труд до достигане на разлика от 8 г. по-малко за първа категория и 3 г. по-малко за втора категория труд.

„Припомням, че това предложение беше обсъждано и прието на една от предходните срещи на работната група.“, Николай Николов.

Повече информация за предложенията и решенията, свързани с усъвършенстване на пенсионния модел у нас, следете на сайта на министерството: mlsp.government.bg или в социалните мрежи с #пенсионнареформа.

 

Дата: 10.03.2015

Източник: МТСП

Прочетено: 1938