Дата: 25.02.2020

Източник: БНР

Прочетено: 2719

Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков заяви пред БНР, че е необходимо увеличаване на правомощията на службите по трудова медицина и включването им в процеса на контрол за проверка на издаваните болнични.

Заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков заяви пред БНР, че е необходимо увеличаване на правомощията на службите по трудова медицина и включването им в процеса на контрол за проверка на издаваните болнични.

Системата е занемарена от много години, проблемите са много и според него са необходими комплексни решения, а такива са възможни.

„Ние не се ограничаваме само до искането за връщане поемането на разходите за първите три дни от страна на НОИ, а за цялостно ограничаване на осигурителните измами и ограничаване източването на осигурителната система.“

Според Бранков много са мерките за постигане на ефективен контрол, подкрепени от заинтересованите страни. Според заместник-председателя на БСК са необходими дебати по мерките, по които не е постигнато съгласие.

Той заяви, че направеното ново предложение от страна на работодателите за интегриране на регистрите на МЗ, НОИ, Главна инспекция по труда „като че ли не среща разбиране“.

По-конкретно Бранков визира регистрите за сключените трудови договори, на осигурените лица, на издадените болнични листа, като към тях, според него, би следвало да се добави и подготвяното електронно здравно досие.

„Всичко това трябва да бъде в една интегрирана система, която да позволи оценка на риска. Всичко това, ако е необходимо - и профилактични прегледи – да бъдат фокусирани върху лица с честа заболеваемост... Това би позволило по населени места, по икономически дейности, браншове, по длъжности, заемани от лицата, да бъде правен ежедневен мониторниг на издаваните болнични листове.“

Бранков изрази опасение, че част от предлаганите мерки са половинчати и няма да бъдат ефективни, като даде пример с факта, че 7 контролни органи се занимават с проблема, но това не дава резултат. Освен това според него осигурителните измами са възможни заради регламентирането на осигурителни права, включително за временна нетрудоспособност, при неплатени осигурителни вноски.

Според заместник-председателят на БСК в България е необходимо да се прилага опитът на други държави в ЕС, където е налице процес, при който осигурителните вземания се събират незабавно и санкциите са толкова високи, че намаляват „стимулите за мамене на системата“.

Бранков отбеляза, че само в София вероятно около 400 фиктивно регистрирани фирми източват системата, като не внасят вноски, а фиктивно осигурените лица се ползват от права, които не са дължими и според него на това трябва да се сложи край.

В заключения представителя на Българската стопанска камара не се ангажира с отговор на въпроса дали неговата организация ще напусне Тристранния съвет.

Икономическият съветник в КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова потвърди, че е налице общо разбиране на синдикатите и работодателите за необходимостта да продължат само мерките, по които има консенсус и интегрирането на регистрите, които да позволят по-добър контрол над болничните, е пример за такава мярка.

Синдикалистката подчерта, че трябва да бъдат прекратени всички опити за необосновано „орязване“ правата на работниците. Тя определи като неприемливо работници да не получават обезщетение, включително болнични, ако работодателят не е внесъл дължимите осигурителни вноски.

„В момента работодателят взема пари от заплатата на работника и внася вноски по различните осигурителни фондове. Предложението гласеше, ако работодателят е взел пари от работника, но не ги е внесъл, работникът да няма право на болнични, майчинство, обезщетение за безработица, пенсия… Ето на това се противопоставихме.“

Григорова заяви, че КТ „Подкрепа“ би подкрепила категорично санкции по отношение на „кухи фирми“, които злоупотрябяват с болнични, но ако санкциите са насочени към работодателите, а не към работниците.

В заключение икономическият съветник в КТ „Подкрепа“ отбеляза, че предлаганите мерки са все още само на концептуално ниво и няма разписани конкретни текстове за нормативни промени: „Докато не видим финалните текстове, наистина няма как да знаем дали и как ще бъдат приложени мерките, по които има съгласие и от двете страни. Има дефекти не само в системата за издаване на болничните листове. Дефектите в здравната система тежко рефлектират върху броя на издаваните болнични.“ 

Интервютата може да чуете ат звуковия файл.