Дата: 16.01.2020

Източник: Glasove.com

Прочетено: 1343

Министър Деница Сачева представи одобрения анализ за причините за нарастване на изплатените от осигурителиtе от държавното обществено осигуряване на обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода 2016 -2019 година. Анализът показва, че разходите за парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване са нараснали от 253 милиона на малко под 463 милиона за този период. Деница Сачева взе отношение и по темата, че 13 000 души с увреждания са без личен асистент, а 5000 от тях са възрастни хора. Това се случва в следствие на закона за личната помощ. Това е резултат на приемане на едно законодателство под натиск и набързо, каза министър Сачева. Отговорност за това, което се е случило трябва да носят колегите от БСП и Мая Манолова.

Това заяви на брифинг на Министерски съвет Деница Сачева - министър на труда и социалните грижи.

Има нарастване на общия брой издадени болнични листове, поради временна неработоспособност поради общо заболяване. За 2018 година те са 2 млн. 243 хиляди.

Увеличават изплатените от държавното обществено осигуряване работни дни поради общо заболяване.

Има ръст на среднодневния размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност.

Броят на издадените болнични листи на възрастовата група на 55 години и повече се увеличва. Болничните дни до 7 дни са най-често издаваните, но те не са причина за нарастване на изплатените от държавното обществено осигуряване бой работни дни. Отчетеният ръст от 760 000 работни дни за периода се дължи на предимно на болнични листи с продължителносто от 8 до 30 работни дни, заяви Сачева.

Най-голям брой болнични се взимат през зимата - януари, февруари и март. Няма драстично увеличаване на болничните листи покрай коледните и новогодишните празници, посочи още тя.

По думите й вчера е имало среща между министерството на труда и социалните грижи, министерството на здравеопазването, НЗОК, Националния осигурителен институт, работодатели и синдикати.

"Бяха обсъдени различни мерки, които бяха предложение от всички заинтересовани. Министерски съвет взе решения днес всички тези конкретни мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на парични обезщетения в едномесечен срок да бъдат осбъдени в националния съвет за тристранно сътрудничество. Имаме на масата много и разнообразни мерки, общият им брой е може би 40. Ще търсим като баланс да не се натоварва допълнително държавния бюджет и да направим така, че да няма нарушаване на вече данени права на българските граждани", каза тя.

По думите й част от предложените мерки вероятно ще изискват промяна в нормативната база.

Най-общо причините, които бяха споделени от работодателите по отношение на взимането на болнични са свързани с ваканции с търсене на възможности за това да се увеличи свободното време, посочи министър Сачева.

Тя взе отношение и по темата, че 13 000 души с увреждания са без личен асистент, а 5000 от тях са възрастни хора. Това се случва в следствие на закона за личната помощ. Това е резултат на приемане на едно законодателство под натиск и набързо, каза министър Сачева. Отговорност за това, което се е случило трябва да носят колегите от БСП и Мая Манолова.