01.02.2018

Днес, 1 февруари 2018 г., г-н Маркус Байрер, Генерален директор на BusinessEurope, посети БСК и се срещна със заместник-председателите на камарата Димитър Бранков и Камен Колев, както и с главния директор Бранимир Ханджиев, който е член на Изпълнителния комитет на BusinessEurope.

Основно бяха обсъдени:

Г-н Байрер беше информиран за хода на подготовката на предстоящите форуми, вкл. че българският президент Румен Радев е потвърдил готовността си да приеме президентите на федерациите-членки на BusinessEurope на 17 май т.г.

БСК е член на BusinessEurope от 1999 г., а от началото на 2018 г. изпълнителният председател на камарата Божидар Данев е и вицепрезидент на BusinessEurope.

вж. СНИМКИ

По-рано днес г-н Байрер участва в първата за годината среща на министрите на икономиката, в рамките на неформалния съвет по конкурентоспособност, посветен на индустрията.

На Съвета участваха министрите на държавите членки на ЕС, комисарят на ЕС по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачество и МСП г-жа Елжбиета Биенковска, Гонсало Лобо Ксавиер, заместник-председател на Европейски икономически и социален комитет, Хайнц Леман, член на Европейския комитет на регионите, Маркус Бейрер, генерален директор на BUSINESSEUROPE, както и Марко Менсинк, генерален директор на Европейския съвет на химическата промишленост.

Общата цел на срещата бе да се положи началото на политическите обсъждания и подготовката на бъдеща цялостна и дългосрочна индустриална стратегия на ЕС с хоризонт до 2030 г. Министрите обсъдиха тенденциите и факторите, които предопределят бъдещето на Европейската индустрия, както и общите цели и приоритети, които могат да залегнат в новата индустриална стратегия, която да гарантира, че европейската индустрия ще бъде конкурентна в променящата се глобална среда. Бяха разисквани ключови аспекти като дигитализацията, веригите за добавена стойност, интеграцията на европейските компании и как най-успешно да са конкурират на световните пазари, както и ключовите базови и енергийно-интензивни индустрии, предвид важната им роля за цялата европейска индустрия. Това е първото обсъждане, което залага основите на бъдеща дългосрочна и цялостна индустриална стратегия.

По време на първата работна сесия в част „Индустрия“ бяха обсъдени развитието на ключови сектори като мобилността, автомобилната индустрия, батериите и енергетиката, както и призивът за нов иновативен пакет в областта на нисковъглеродната икономика. Беше отбелязана решаващата роля, която следващата рамкова програма за иновации ще изиграе за подпомагане на индустриалните иновации.

 

Дата: 01.02.2018

Източник: БСК

Прочетено: 4779