Международна среща за Черноморския регион

По инициатива на БСК, на 14 юни 2018 г., във Варна ще се проведе международна среща, посветена на приоритетната роля и значение на Черноморския регион в контекста на Бялата книга на Европейската комисия.

Целта на форума е да се подчертае ролята и значението на Черноморския регион, да се свържат приоритетите на Българското и следващото Австрийско председателство на Съвета на ЕС по отношение на политиките за Дунавския и Черноморския региони.

За участие във форумча са поканени Министърът за Българското председателство, Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в РБ, представители на Европейският комитет на регионите и др.

Получена е подкрепа от страна на BusinessEurope (Европейска конфедерация на бизнеса и работодателите), в която БСК членува и представлява България от 1999 г.

Предстои публикуване на програма на форума.