Конференция

По инициатива на БСК, на 14 юни 2018 г., в КК Албена ще се проведе международна среща, посветена на приоритетната роля и значение на Черноморския регион в контекста на Бялата книга на Европейската комисия.

Целта на форума е да се подчертае ролята и значението на Черноморския регион, и да се свържат приоритетите на Българското и следващото Австрийско председателство на Съвета на ЕС по отношение на политиките за Дунавския и Черноморския региони.

За участие във форума са поканени Министърът за Българското председателство, Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в РБ, представители на Европейският комитет на регионите и др.

Получена е подкрепа от страна на BusinessEurope (Европейска конфедерация на бизнеса и работодателите), в която БСК членува и представлява България от 1999 г.

Съорганизатори на форума са БСК и Европейският икономически и социален комитет.

Заключенията от срещата ще бъдат представени на Австрийското председателство с цел продължение на дейността.

_______

Предстои публикуване на програма на форума.

Вижте събитието в календара на Българското европредседателство ТУК!