Бизнесът в Европа придава критично значение на резултатите от дискусиите за пакет “Мобилност 1” и призовава за правила, които да подобряват социалните условия на водачите, да намаляват вредните емисии, да спомагат за постигането на добре функциониращ единен пазар, да улесняват търговските потоци, да укрепват веригите на доставки на ЕС и по този начин да допринесат за глобалната конкурентоспособност на ЕС.

Долуподписаните бизнес организации са дълбоко загрижени относно следните въпроси, които са от решаващо значение за европейската промишленост, автомобилния транспорт и логистичния сектор.

На първо място, със съжаление отбелязваме, че независимо от безпрецедентната пандемия, пред която е изправена цяла Европа, без да знаем размера на щетите, Европейският парламент продължава законодателния процес на пакет “Мобилност 1”, бързо придвижвайки се към процедурата на второ четене.

Това ясно пренебрегва икономическата реалност, в която се намира целият ЕС. Компании от всички секторите, особено от  транспорта и логистиката, са повлияни негативно и се борят за оцеляване. Те ще са особено уязвими, когато кризата приключи. Независимо от това, в тези трудни времена автомобилният транспорт продължава да играе особено важна роля, осигурявайки непрекъснатото снабдяване със стоки от първа необходимост като лекарства, медицинско оборудване и храни, нещо, което при условията, които Пакетът налага би било по-трудно да продължи да се прави поради административните бариери, които носи със себе си. Приемането на пакета  Мобилност 1, във вида в който е днес, в комбинация с икономическите последствия от COVID-19 ще засегнат сериозно тези сектори и сериозно ще заплаши съществуването им както и възможността да обслужват европейската икономика.

Второ, считаме за изключително важно да подчертаем ограничението на свободата на предоставянето на услуги, като то се свързва с  посочването на местонахожданието на компанията и въвеждането на множество бариери, като например задължението, превозното средство да се върне обратно в родината. Това би генерирало празни писти и би било изключително обременително икономически. Разпоредбите противоречат на амбициите на европейската Зелена сделка и би създало неудобства при имплементацията си при създалата се трудна икономическа ситуация, която последва след избухването на COVID-19; разпоредбите водят и до усложняването на приноса на компаниите за устойчиво икономическо възстановяване в Европа.

Както е потвърдено от няколко проучвания, задължението за връщане на камиони ще доведе до допълнителни празни маршрути, задръствания, по-висок разход на гориво, по-големи рискове за пътната безопасност, замърсяване и увеличаване на емисиите на CO2 с милиони тона годишно. В резултат на това европейските предприятия и транспортната система ще се сблъскат с множество дисфункции, възможни увеличения на цените и хронична липса на транспорт и капацитет, особено в големите европейски индустриални и търговски центрове. Този регламент обосновано предизвиква опасенията на Европейската комисия.

Трето, ние сме обезпокоени, че подобни разпоредби могат сериозно да подкопаят единния пазар от непропорционално ограничаване на достъпа до тези централни центрове за транспортните компании, особено за МСП от периферни държави-членки на ЕС, включително и островните региони. Основната свобода за предоставяне на услуги в ЕС също би бил застрашен като предложената разпоредба за мястото ще създаде объркване по отношение на избора на приложимото право. Компаниите не могат  да си позволят подобно неглижиране на нашия единен пазар предвид кризата COVID-19. Напротив, ние настояваме за укрепване на единния пазар и борба с протекционизма.

Европейският бизнес е твърдо убеден, че по всяко време законите на ЕС, включително пакета за мобилност, трябва да се основават на предварително подготвени и прецизни оценки относно въздействието, последователното отстояване на правните принципи и водещите политически амбиции.

Тази позиция остава обоснована база и предпоставка за функционирането на единния пазар, устойчивия транспорт и конкурентоспособната индустрия, които са подходящи за съвременна икономика. Днес, в тези изключителни времена, придържането към тези принципи и избягването на нови тежести са толкова важни, колкото никога досега, за да се позволи на колкото се може повече компании да преживеят тази криза и нейните тежки последствия.

Ситуацията в Европа се промени драстично поради пандемията COVID-19, което ни принуди да реагираме бързо, да се адаптираме и заедно да разработим дългосрочна визия за успешно устойчиво възстановяване.

Транспортният сектор е от решаващо значение за смекчаване на последиците от настоящата криза, както и за бъдещето на  индустриите и благосъстоянието ни като граждани на Европа.

Затова призоваваме лицата, които взимат решения в ЕС, да не пренебрегват тези безпрецедентни обстоятелства и да избегнат одобряването на противоречивите разпоредби. Пакетът „Мобилност“ трябва да бъде внимателно преоценен и да бъде направен последователен, балансиран и законосъобразен, без да пречи на икономическото възстановяване след пандемията COVID-19 и историческия преход, необходим за устойчива мобилност и икономически растеж във всички части на Европа.

Федерация на германските индустрии (BDI)

Латвийска конфедерация на работодателите (LDDK)

Българска стопанска камара (БСК)

Полска конфедерация на частните работодатели (LEWIATAN)

Конфедерация на индустриалците в Литва (LPK)

Конфедерация на работодателите в Естония

Конфедерация на румънските работодатели Конкордия

Федерация на работодателите и индустриалците - Кипър (OEB)

Конфедерация на работодателите и индустриалците - Унгария (MGYOSZ)

Търговска камара на предприемачество и индустрия - Малта (MCCEI)

 


Европейският бизнес призовава за преоценка на пакет “Мобилност 1”
Добави мнение