Дата: 27.09.2019

Източник: Европейски парламент

Прочетено: 3909

След проведените срещи през изминалата седмица, искаме да Ви информираме, че Комитетът TRAN тази сутрин е потвърдил мандата си да започне междуинституционални преговори (дебати на три нива) по трите досиета от Пакет Мобилност I: 

Това беше процедурно гласуване (член 72 от Правилника), което се провежда след приемането му от Европейския парламент на първо четене, за да стартират преговорите за тристранно заседание преди първото четене на Съвета.

Както беше споменато по-горе, Финландското председателство е готово да започне преговори и следователно се очаква тристранните разговори да започнат през октомври. 

ДРУГИ ФАЙЛОВЕ

По време на днешната сесия комитетът TRAN също потвърди мандата на Парламента за преговори по други текущи досиета, включително: