Дата: 30.03.2012

Източник: БСК

Прочетено: 1688

Заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков участва като лектор по време на Международното специализирано изложение ‘Save the Planet’.

Целта на изложението е  да представи новостите в  направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. Тенденцията към изчерпване на суровините и увеличаването на парниковите емисии налагат насочване на инвестициите към тези сектори. В световен  план все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата и се превръщат в ценни ресурси. Необходимостта от  прилагане на нови решения на пазара в Югоизточна Европа създава нови възможности за бизнеса и общините.

В конференцията, съпътстваща изложението, Димитър Бранков направи презентация на тема „Законодателство и основни проблеми в управлението на отпадъците в България“.