Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание на 14 юли 2020 г. (вторник), от 11.00 ч., в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет при следния дневен ред:

  1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от министъра на труда и социалната политика.
  2. Разни.

Становище на БСК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС