Дата: 24.06.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1858

Социалният диалог в България е много добър, отбеляза генералният директор на Международното бюро по труда Гай Райдър по време на среща с представители на работодателските и синдикалните организации в България и в присъствието на вицепремиера и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Ивайло Калфин.

В рамките на срещата заместник-председателят на БСК Димитър Бранков постави на фокус следните акценти:

  • Формирането на минималната работна заплата при спазването на принципите за отчитане на промени в производителността на труда, заетостта и други икономически условия, регламентирани в Конвенция 131 на МОТ (нератифицирана) в рамките на социалния диалог, а не като конкретна формула с входящи изходящи параметри.
  • Необходимостта от съобразяването на бъдещите ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове (Конференция по климата, м. декември/2015 г., Париж) с ефекта върху заетостта. Г-н Бранков посочи, че България е на първо място по постигнати съкращения – 60% спрямо 1988 г., при нетна загуба от над 2 млн. работни места.
  • Необходимостта от техническа помощ на МОТ по наличната практика в страните-членки спрямо инвалидните пенсии, ранното пенсиониране при категорийни работници, отбрана и сигурност.
  • Балансираната преценка от страна на правителството за необходимостта от ускоряване на ратификацията на конвенции на МОТ, вкл. минималната работна заплата, надомните работници и други. Димитър Бранков посочи, че България е ратифицирала над 100 конвенции на МОТ и прилага 65 (приблизително същата е ситуацията в останалите страни – членки на ЕС), при ратифицирани 19 конвенции от САЩ (приложими 14), което предопределя неравнопоставеност на трудовото законодателство на ЕС  и САЩ в контекста на водените преговори по ТПТИ и потенциални негативни ефекти върху конкурентоспособността.

 

По време на срещата от страна на МОТ предложиха своята експертиза и опит, които България да използва при разработване на методология за определяне на минималната работна заплата.