Дата: 04.04.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2925

Преговорите за ръста на работните заплати трябва да се водят между съответните браншови, работодателски и синдикални организации. В настоящия етап не е възможно  определянето на национален препоръчителен индекс. Това каза заместник - председателят на БСК Димитър Бранков.

Ефектите от кризата са различни за различните сектори на икономиката и би било икономически нездравословно ангажирането в еднаква степен на всички браншове с потенциален ръст на възнагражденията от труд, коментира още Бранков.

Преди да се взимат подобни решения, трябва да се проведат необходимите консултации между социалните партньори и да се обмислят внимателно всички ефекти от мярката. Според БСК възможен ефект би бил продължаващо намаление на броя на работните места.

За последните две години са закрити над 300 000 работни места, което поставя българския пазар на труда в тежки условия.  БСК очаква в следващите месеци отделните браншови организации на синдикатите и работодатели да инициират преговори за подписване на нови колективни договори, в които темата за ръст на възнагражденията в отделните сектори да бъде конкретизирана при отчитане на специфичните особености и възможности на отраслите.