Bloomberg TV  Bulgaria, 21.11.2019

Икономика, която достигне ниво от десет хиляди щатски долара на глава от населението, обикновено влиза в дилемите на своето бъдещо развитие и структурни промени за един бърз растеж за браншове с висока добавена стойност. Този преход не се осъществява лесно, той предполага промяна в парадигмите, коментира Димитър Бранков, зам.- председател на Българската стопанска камара, в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV  Bulgaria.

"Имаме наследени структурни проблеми в много сфери - например, наследено съотношение на осигурени лица към пенсионерите, което е е почти 1:1", посочи експертът.

Бранков обясни, че още от 2010 г. се обсъжда идеята първият ден от болничните да не се плаща, като има и други варианти – максималната дължина на болничния да бъде заплащана от работодателя до 15-ия ден или седмия ден, но потвърди, че е против.

Той обаче анонсира и друго предложение, което е свързано с придобиването и ползването на права.

"За разлика от други държави членки, в България може да сте сред пенсионерите, без да са ви внасяни вноски. Има дискриминация и на самоосигуряващите се лица. На тях правата се признават само ако те са си внесли вноски. По същия начин стои въпросът във втория и третия стълб", смята Димитър Бранков и като друг важен приоритет той посочи интеграцията на съществуващите регистри - т.е. електронното здравно досие.

Зам.- председателят на БСК напомни, че България като мащаб на икономика и възможности на бюджета е силно зависима от европейските средства.

"Дискусията и преработката на този проект за визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие до 2030 г. ще трябва да даде възможност за ясна индикативна финансова рамка, отбеляза Бранков и разкри, че в момента прогнозите за макроикономическото ни развитие не се правят в България, а в Атинския технически университет по модел, възложен от ЕК. – В него средногодишните темпове на растеж на България на БВП са очертани в порядъка на 1,5%, което в дългосрочен план не очертава добра картина за конвергенцията на българската икономика, визирайки производителност и доходи спрямо средноевропейските".