Бизнес среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане
 
- Проект на Постановлениe на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - срок до 13.04.2019

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги - срок до 25.3.2019 г. 

 Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата