Бизнес среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Постановление на Министерския съвет - срок до 12.11.2019

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на ППЗНИ - срок за становища до 18.10.2019

 Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата