Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане:

Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките- срок до 02.12.2022Внесени
в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата:

Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива - внесен от ГЕРБ-СДС на 11.11.2022

Законопроект за допълнение на Закона за електронната търговия - внесен в НС от ДБ на 10.11.2022

 


Бизнес среда: Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива
Добави мнение