Бизнес среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - срок до 18.08.2018

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане - срок до 16.8.2018 г.  

- Проект на ПМС за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси - срок до 20.07.2018

 Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата