Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане:

- Национална стратегия за малките и средните предприятия за 2021-2027 г. - срок до 20.02.2021

- Проект на ПМС за изм. и доп. на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България - срок до 12.02.2021

- Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на СИПМК - срок до 04.02.2021

Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата


Бизнес среда
Добави мнение