Проекти за нормативни промени в сферата на бизнес средата, предложени за обществено обсъждане

- Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на Закона за малките и средните предприятия - срок до 08.07.2020

- Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на Закона за защита на потребителите - срок до 08.07.2020

- Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на Закона за дейностите по предоставяне на услуги - срок до 08.07.2020

- Проект на ПМС за приемане на Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението и за отмяна на нормативни актове - срок до 19.07.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия - срок до 14.07.2020 г.

 Внесени в НС законопроекти в сферата на Бизнес средата


Бизнес среда
Добави мнение