Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство - срок до 18.03.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Обн., ДВ, бр. 97 от 2002 г.; изм. бр. - срок до 12.03.2020

- Проект на нова Концепция за наказателна политика 2020 - 2025 г. - срок до 09.03.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - срок до 5.3.2020 г.  

- Проект на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 година - срок до 21.02.2020

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи


Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение