Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи

Законопроект / Сигнатура

Вносител

Дата на постъпване

Законопроект за частната охранителна дейност

МС
02.08.2017

ЗИД на Наказателния кодекс

МС 01.08.2017

ЗИД на Гражданския процесуален кодекс, 753-03-17

Обединен законопроект 19/07/2017

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, 754-01-16

ГЕРБ 01/06/2017

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, 754-01-2

ГЕРБ

10/05/2017