Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

-    Проект на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - срок до 04.02.2019 


Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работ