Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - срок до 30.07.2020

- Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данни между тях и други специализирани информационни системи - срок до 13.07.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи


Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение