Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи

 

Законопроект / Сигнатура

Вносител

Дата на постъпване

Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности

БСП
06.10.2017

Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

МС
06.10.2017

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

ГЕРБ, ДПС, ОП, ВОЛЯ
05.10.2017

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, 754-01-55

ГЕРБ
13.09.2017

ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните работи

МС
22.08.2017

Законопроект за мерките срещу изпирането на пари

МС
22.08.2017

Законопроект за частната охранителна дейност

МС
02.08.2017

ЗИД на Наказателния кодекс

МС 01.08.2017

ЗИД на Гражданския процесуален кодекс, 753-03-17

Обединен законопроект 19/07/2017