Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол - срок до 26.04.2020

- Проект на Наредба за допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни сред... - срок до 07.04.2020 

- проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи -  срок до 22.04.2020

- Консултационен документ относно проект на Закон за международните ограничителни мерки   -   срок до 21.04.2020

- Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-36 от 7 януари 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за от... - срок до 08.04.2020

- Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. - срок до 08.04.2020


Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи


Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение