Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи

Законопроект / Сигнатура

Вносител

Дата на постъпване

Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

МС
06.10.2017

Законопроект за мерките срещу изпирането на пари

МС
22.08.2017

Законопроект за частната охранителна дейност

МС
02.08.2017

ЗИД на Наказателния кодекс

МС 01.08.2017