Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на ПМС за допълнение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 08 юли 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност - срок до 26.07.2018

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ - срок до 22.07.2018

Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи