Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, приета с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 49 от... - срок до 06.11.2019 г.  

- Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - срок до 14.10.2019


Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи