Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Инструкция за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита - срок до 14.02.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие - срок до 27.01.2021

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - срок до 18.01.2021


Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи

 


Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение