Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:


Внесени в НС 
законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика:


Социална политика и заетост
Добави мнение