Социална политика и заетост
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане  - срок до 12.02.2020

- Проект на ПМС за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск - срок до 19.1.2020 г.

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика: