Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - срок до 19.02.2021

- Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - срок до 08.02.2021

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика:


Социална политика и заетост
Добави мнение