Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица - срок до 12.03.2024

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална карта на социалните услуги - срок до 14.03.2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - срок до 18.03.2024

Промени в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя - срок до 18.03.2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - срок до 22.03.2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - срок до 22.03.2024

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на социалната политика и заетост:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта  - внесен в НС от ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и ДПС на 24.01.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика - внесен от ПП-ДБ, ДПС и ГЕРБ-СДС на 19.01.2024

Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги - внесен от БСП на 08.12.2023

Законопроект за изменение на Кодекса на труда - внесен от Възраждане на 23.11.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
- Внесен от МС в НС на 20.11.2023

 

 


Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта
Добави мнение