Социална политика и заетост
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната - Срокът за становища е до 09.9.2019 г.

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика: