Социална политика и заетост
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Отчет за 2018 г- за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие - срок до 01.12.2019

- Проект на ПМС за определяне размер на минималната работна заплата за 2020 г. - срок до 30.11.2019

- Проект на План за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) - срок до 29.11.2019

- Проекта на Наредба сa изменени и допълнени текстове по разпоредбите, свързани с изпълнение на дейностите за предоставяне и ползване на механизма лична помощ - срок до 24.11.2019

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика: