Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Постановление за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година - срок до 26.04.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика:

 


Социална политика и заетост
Добави мнение