Социална политика и заетост
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания - срок до 17.05.2019

- Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл.49 от Закона за хората с увреждания - срок до 17.05.2019

- Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания - срок до 17.05.2019

- Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти - срок до 17.05.2019

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет - срок до 28.04.2019

-Проект на Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им - срок за становища до 26.04.2019

- Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика - срок до 01.05.2019

-Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика - срок до 20.4.2019 г. 

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика