Проекти за нормативни промени в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политики, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - срок до 09.08.2020

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица - срок до 09.08.2020

- Проект на ПМС за приемане наУстройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги -- срок до 09.08.2020

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на социалната политика, заетостта и младежките политика:


Социална политика и заетост
Добави мнение