Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година - срок до 07.08.2020

- Проект на Наредба за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката - срок до 05.08.2020

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование - внесен в ВС от МС на 19.06.2020


Образование
Добави мнение