Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година - срок до 05.06.2023

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023-2024 година - срок до 05.06.2023

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за системни иновации в храните и виното в структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив -  срок до 05.06.2023

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение - срок до 09.06.2023

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. - срок до 12.06.2023

Внесени в 49-то Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование  - внесен в НС от К. Костадинов /Възраждане/ на 27.04.2023

 


Образование: Закон за професионалното образование и обучение
Добави мнение