Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2020 – 2021 година  - срок до 27.04.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала - срок до 15.04.2020

-Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година - срок до 13.04.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“ - срок до 10.04.2020

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

 

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/


Образование
Добави мнение