Образование
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година -  срок до 15.11.2019

- Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година - срок до 15.11.2019

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар - срок до 11.11.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г. - срок до 07.11.2019

- Проект на Решение за приемане на Актуализирана стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2019 - 2021 година и на оперативни документи за нейното изпълнение - срок до 18.10.2019


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование - Внесен в НС от МС на 12.08.2019

- ЗИД на Закона за народните читалища - Внесен в НС от МС на 25.07.2019

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/