Образование
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 година - срок до 12.11.2018 г.

- Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 година  - срок до 12.11.2018 г. 

- Проект на Постановление на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища - срок до 09.11.2018

- Проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - срок до 26.10.2018 г.  


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение, 802-01-26 - внесен в НС от МС на 16.07.2018. Приет в зала на първо четене на 20.09.2018

- Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование  - внесен в НС от М. Дамянова и др. от ГЕРБ и ОП на 06.07.2018

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/