Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката за периода 2021–2030 г. - срок до 19.02.2021

- Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общ. ДГ.. - срок до 18.02.2021

- Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора - срок до 15.02.2021

- Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма „Дигитална квалификация“ - срок до 15.02.2021

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - срок до 15.02.2021

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации - внесен в НС от МС на 18.01.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти - внесен в НС на 21.10.2020 от Кр. Янков и др. нечленуващи в ПГ.

- Законопроект на Закон за българския жестов език - внесен от МС на 07.10.2020


Образование
Добави мнение