Образование
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти  - срок до 13.05.2019

- Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019 - 2020 година - срок до 22.04.2019

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/