Образование
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти - срок до 19.02.2020


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование - Внесен в НС от МС на 12.08.2019

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/