Образование
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение, 802-01-26 - внесен в НС от МС на 16.07.2018

- Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование  - внесен в НС от М. Дамянова и др. от ГЕРБ и ОП на 06.07.2018

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/