Туризъм
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на туризма, предложени за обществено обсъждане:

В момента няма актуални дискусии!

Внесени в НС законопроекти в сферата на туризма:

- ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда, 802-01-16 - внесен от МС в НС на 21/05/2018 г. Приет в зала на първо гласуване на 12/07/2018