Проекти за нормативни промени в сферата на туризма, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, редът за определяне на категория, както и условията и редът за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости -  срок до 23.04.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на туризма:

В момента няма актуални дискусии!

 

 


Туризъм
Добави мнение