Туризъм
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на туризма, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“- срок до 19.03.2019

Внесени в НС законопроекти в сферата на туризма:

- ЗИД на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие - внесен от МС в НС на 26.02.2019

- ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда, 802-01-16 - внесен от МС в НС на 21/05/2018 г. Приет в зала на първо гласуване на 12/07/2018