Проекти за нормативни промени в сферата на туризма, предложени за обществено обсъждане:

- Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на Закона за туризма - срок до 08.07.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на туризма:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, 054-01-35/29.04.2020. Вносители: Искрен Веселинов и др. от ОП

 

 

 


Туризъм
Добави мнение