Туризъм
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на туризма, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие - срок до 17.10.2019

Внесени в НС законопроекти в сферата на туризма:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма , 902-01-44 - внесен от МС на 26.08.2019