Туризъм
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на туризма, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията - срок до 10.06.2019

- Проект на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване -  срок до

Внесени в НС законопроекти в сферата на туризма:

- ЗИД на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие - внесен от МС в НС на 26.02.2019

- ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда, 802-01-16 - внесен от МС в НС на 21/05/2018 г. Приет в зала на първо гласуване на 12/07/2018