Туризъм
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на туризма, предложени за обществено обсъждане:

В момента няма актуални дискусии!

Внесени в НС законопроекти в сферата на туризма:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, 702-01-52 - внесен в НС от МС на 30.11.2017 г.