Туризъм
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на туризма, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма- срок до 02.08.2018

Внесени в НС законопроекти в сферата на туризма:

В момента няма актуални дискусии!