Проекти за нормативни промени в сферата на земеделието и развитието на селските райони, подложени на обществено обсъждане:

Проект на НИД на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на … - срок до 18.04.2023

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните - срок до 24.04.2023

Проект на заповед за утвърждаване на Методика по мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - срок до 24.04.2023


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на земеделието:

В момента няма актуални дискусии!

 


Земеделие: Централен регистър за проследимост на храните
Добави мнение