Проекти за нормативни промени в сферата на земеделието и развитието на селските райони, подложени на обществено обсъждане

Внесени в НС законопроекти в сферата на земеделието и развитието на селските райони:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители - внесен от ГЕРБ в НС на 26.06.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията - внесен от МС в НС на 12.06.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност - внесен от нар. пр. от БСП в НС на 13.09.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - внесен от нар. пр. от ОП в НС на 17.07.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност - внесен в от ГЕРБ в НС на 20.06.2019

- ЗИД на Закона за горите, 854-01-6 - внесен в НС на 09.02.2018 г. от депутати на ПГ ОП

 


Земеделие и развитие на селските райони
Добави мнение