Земеделие и развитие на селските райони
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на земеделието и развитието на селските райони, подложени на обществено обсъждане

Внесени в НС законопроекти в сферата на земеделието и развитието на селските райони:

- Законопроект за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите - несен в НС на 20.06.2018

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - внесен в НС от МС на 01.06.2018

- ЗИД на Закона за горите, 854-01-6 - внесен в НС на 09.02.2018 г. от депутати на ПГ ОП