Земеделие и развитие на селските райони
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на земеделието и развитието на селските райони, подложени на обществено обсъждане

Внесени в НС законопроекти в сферата на земеделието и развитието на селските райони

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, 702-01-5 - внесен от МС в НС на 28/11/2017

-   ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 753-07-14  - Обединен законопроект, внесен в НС на 03/11/2017

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, 754-01-44 - внесен в от ГЕРБ в НС на 12/07/2017