Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

В момента няма актуални дискусии!

Внесени в 48-то Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката  - внесен от МС на 12.09.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници - внесен от МС на 13.04.2023

 


Енергетика:  ЗИД на на Закона за енергетиката
Добави мнение