Енергетика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката - срок за становища до 05.1.2018 г.

- Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд СЕС - срок за становища до 22.12.2017 г.

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници  - срок за становища до 08.12.2017 г.

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, 702-01-43 - внесен в НС от МС на 02/11/2017