Енергетика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. - срок до 31.08.2019

- Доклад по заявление на „Ай Си Джи Би“ АД за одобряване на Мрежови кодекс за IGB и Мрежовия кодекс за IGB, приложенията към него и Споразумението за пренос на газ  - срок до26.08.2019

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- ЗИД на Закона за енергетиката - внесен от ГЕРБ в НС на 19.06.2019

- ЗИД на Закона за енергетиката, 854-01-19/ 27.03.2018 - Обединен законопроект