Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия - срок до 09.03.2020

 - Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация. - срок до 22.02.2020

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти - внесен от МС в НС на 15.10.2019

 

 


Енергетика
Добави мнение