Енергетика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи- срок до 21.7.2019 г.  

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи - срок до 21.7.2019 г.  

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- ЗИД на Закона за енергетиката - внесен от ГЕРБ в НС на 19.06.2019

- ЗИД на Закона за енергетиката, 854-01-19/ 27.03.2018 - Обединен законопроект