Енергетика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия - срок до 15.04.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция за ядрено регулиране - срок до 15.04.2019

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката - внесен в НС от Д. Добрев и В. Николов /ГЕРБ/ на 22.03.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, 854-01-19/ 27.03.2018 - Обединен законопроект