Енергетика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

В момента няма актуални дискусии!

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти - внесен от МС в НС на 15.10.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия  - внесен от МС в НС на 02.09.2019

- ЗИД на Закона за енергетиката, 854-01-19/ 27.03.2018 - Обединен законопроект