Енергетика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на енергетиката, предложени за обществено обсъждане:

В момента няма актуални дискусии!

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на енергетиката:

- ЗИД на Закона за енергетиката, 802-01-23 - внесен в НС от МС на 21.06.2018

- ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници, 802-01-22 - внесен в НС от МС на 19.06.2018