27.04.2005

БСК връчи първите си годишни награди за принос в развитието на икономиката

На 27 април 2005 г., Българската стопанска камара тържествено отбелязва 25 години от своето учредяване и 102 години от създаването на първите индустриални съюзи в България.

Гости на събитието бяха президентът на Р България - г-н Георги Първанов, зам.-председателят на Народното събрание Камелия Касабова, министърът на труда и соиалната политика Христина Христова, бившият икономически министър Лидия Шулева,  представители на дипломатическия корпус, международни организации, фирми-членове на БСК, работодателски и синдикални организации от България и чужбина – Чехия, Сърбия и Черна гора, Италия, Германия, Гърция, Македония, Хърватска и др.
 
Пред участниците и гостите на тържественото събрание бяха представени два доклада – за историята на индустриалните съюзи в България и за
перспективите пред българската икономика. Лектори бяха, съответно – ректорът на Стопанска академия "Д. А. Ценов" – гр. Свищов, и председател на Стопанска камара - Свищов, доц. д-р Нено Ненов, и председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев.
 
В рамките на тържеството за първи път бяха връчени новоучредените награди на Българската стопанска камара за принос в развитието на българската икономика.
 
Наградите ще се връчват ежегодно на фирми и физически лица с особен принос за развитието на българската икономика. Очакването е те да се утвърдят като престижен приз, стимулиращ по своеобразен начин стопанската активност у нас.
 
Името на наградите – ИН, отразява петте основни стълба на икономическия просперитет – индустрия, инвестиции, иновации, интелект и инициатива, звучащи по същия начин и на английски език – industry, investment, innovation, intellect, initiative.
 
Броят на категориите също ще бъде 5: за индустриалец; за инвеститор; за приложение на иновации в производството; за научна разработка с потенциален икономически ефект; за инициативност, вкл. разширение на продуктова листа или пазар.
 
Във всяка категория ще има по три степени: Диплом и реверен знак; Диплом и Почетен сребърен знак; Голямата награда – статуетката “Икар”, изработена от талантливия български скулптор Слави Минеков.
 
По право всички отличени с голямата награда – статуетка “Икар”, ще бъдат вписвани в почетната книга на Българската стопанска камара. В книгата ще се вписват фирми и физически лица, с особен принос за развитието на българската икономика, постигнали върхови резултати в своята производствена, инвестиционна, експортна, научно-приложна и нормативно-творческа дейност. Титулната страница на книгата гласи: “Началото поставяме на 25 април 2005 г. – денят, в който се подписва Договорът за присъединяване на България към Европейския съюз, и се навършват 25 години от учредяването на Българската стопанска камара. Убедени сме, че броят на българските и чуждестранни фирми, вписани в книгата, ще расте с годините, и вярваме, че с този акт ще поднесем уважението на поколенията към всички, дали най-доброто от себе си за икономическия просперитет на България”.
 
За обективност и задълбочено познаване на отразяваната проблематика, както и за активно партньорство с БСК, диплом и почетен сребърен знак на БСК ще получават всяка година и представители на медиите.
 
В юбилейната за БСК 2005 г. наградите “ИН” се връчват за периода 2000-2005 г., а броят им е завишен, с оглед желанието на организаторите да бъдат почетени максимален брой личности и организации, имащи заслуга не само към развитието на икономиката, като цяло, но и за утвърждаването на БСК, като авторитетна организация на българските делови среди.

Статуетка “Икар” за периода 2000-2005 г. получават:

 

1.      Българската академия на науките, с председател акад. Иван Юхновски – за създадената серия от научни продукти с пряко приложение в ядрената енергетика, лазерите, методите за леене на конструктивни детайли и други, внедрени в български и чуждестранни фирми;

2.      “Главболгарстрой”, с председател на УС Симеон Пешов – за успехи, определящи дружеството като международен контрактор с най-мащабно строителство извън пределите на България, заемащ 138-о място сред най-големите строителни предприятия в света.

3.      “Д и Л ДИЕЛ” ООД, с управител Лъчезар Главинов – за бързо развиваща се фирма с подчертана експортна програма, постигнала реализация на своите изделия за последните пет години в над 30 страни на четири континента.

4.      “Интерлийз” АД, с изпълнителен директор Теодор Маринов – за висок принос в повишаване конкурентоспособността на българските предприятия и подобряване на пазарните им позиции в страната и чужбина чрез финансиране и закупуване на висококачествено производствено оборудване, транспортни средства и др.

5.      “Лукойл Нефтохим” АД, с председател на УС Валентин Златев – за направените значителни инвестиции за цялостната реконструкция и модернизация на рафинерията, обновяване на производствените мощности, съвременен мениджмънт в съответствие с водещите световни стандарти в нефтопреработката и опазването на околната среда.

6.      “Овергаз инк” АД, с изпълнителен директор Сашо Дончев – за изграждане и експлоатация на газопроводи, газоразпределителни мрежи и инсталации, топлоенергийни системи на природен газ; за активно сътрудничество с общините, като един от най-успешните български проекти за партньорство между публичния и частния сектор;

7.       “Кремиковци” АД, с изпълнителен директор Валентин Захариев – за дългогодишна дейност, инвестиции в модернизацията на основните производствени мощности, управлението и повишаване качеството и асортимента на продукцията, и квалификация на персонала;

8.      Йовко Йовков, кмет на гр. Севлиево – за висок принос при осигуряване на икономическа и административна среда за привличане на чуждестранни инвестиции, изграждане на нови производствени мощности и постигане на висока степен на съчетаване на обществения и частния интерес;

9.      Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара – за дългогодишна дейност и висок принос при утвърждаването на БСК като водеща национална организация на индустриалните съюзи, за издигането на нейния авторитет в страната и чужбина, за дейността му, свързана с формирането на икономическата политика, защита на работодателските интереси, и за принос в сътрудничеството с чуждестранни партньори.

Юбилеен диплом и Почетен сребърен знак на БСК за периода 2000-2005 г. получават:

A)    Представители на средствата за масова информация - за обективност и задълбочено познаване на отразяваната проблематика, както и за активно партньорство с БСК:
1)      За телевизионно бизнес предаване – “Седмица” (БНТ);
2)      За радиопредаване с бизнес насоченост – “Портфейл” (Дарик радио) и “Бизнес час” (р. “Ст. Загора);
3)      За телевизионен журналист, отразяващ проблемите на икономиката – Ирина Алексиева (Би Ти Ви)
4)      За радиожурналист, отразяващ проблемите на икономиката – Олга Иванова (БНР)
5)      За журналист в ежедневно печатно издание, отразяващ проблемите на икономиката – Христо Николов (в. “Труд) и Елена Геловска (в. “Дневник”)
6)      За журналист в седмично печатно издание, отразяващ проблемите на икономиката – Мара Георгиева (в. “Капитал”)
7)      За регионално печатно издание с икономическа насоченост – в. “Бизнес Юг”(Бургас), с главен редактор Георги Базотев;
8)      За журналист, отразяващ проблемите на социалната политика и диалога работодатели-синдикати – Екатерина Попова (в. “Капитал”);
9)      За журналист, отразяващ проблемите на евроинтеграцията – Георги Готев (в. “Сега”).

B)     6 научни колектива:
1)      Колектив от 7 учени с ръководител акад. Янко Арсов, за разработени нови технологии за фасонни отливки от топлоустойчива стомана и алуминиеви сплави, внедрени в България и чужбина;
2)      Колектив от 3-ма учени с ръководител ст.н.с.д-р А. Янев, за разработени и внедрени СВЧ-усилватели, приети на въоръжение в Министерството на отбраната;
3)      Колектив в състав проф. д-р Иван Даскалов и ст.н.с. Николай Мудров, разработили микропроцесорни неинвазивни устройства за непрекъснато проследяване на дихателната дейност, внедрен в производството на медицински уреди;
4)      Колектив от 12 учени с ръководител чл.кор. д.т.н. Ст.Воденичаров, разработили програма за наблюдение на деградация и окрехкостяване корпусите на V-и и VІ-и блок на АЕЦ “Козлодуй” с ефект от 734 000 долара;
5)      Колектив от 5-има учени с ръководител акад. Н.Съботинов, разработил, патентовал и внедрил лазер с пари на меден бромид. Изделието се продава в 11 от най-развитите страни в света и до момента са реализирани над 2,5 млн. щ.д.;
6)      Колектив от 8 учени с научен ръководител чл. кор. Минчо Ханджийски, разработил и внедрил научен продукт, позволяващ управление на сложни процеси в химическата, нефтопреработващата и металургичната промишленост, и в енергетиката.

C)    20 браншови и регионални организации, членове на БСК – за дългогодишна работа в подкрепа на българските фирми;

D)    29 търговски дружества: Международен панаир ЕАД – Пловдив; Международен изложбен център АД – София; ИТА Ефект АД – София; Чайка-97 АД – Пловдив; Мегахим АД – Русе; Домейн Менада ЕООД – Ст. Загора; Български транспортен холдинг АД – Пловдив; Линднер България ООД – София; Промет Стийл АД – Бургас; АПИС – Христович ЕООД – София; ЕТ “Зоров 91” – Враца;  Бисер Олива АД – Ст. Загора; ЕМУ АД – Търговище; ЛВК “Винпром” АД – Търговище; Родина холдинг АД – Попово; Елдоминвест АД – Варна; Млин 97 АД – Разград; ЕТ “Дама пика- Т.Славов” – Ямбол; Девня цимент АД – Девня; Офис Експрес сървиз ООД – Варна; Майкрософт България ЕООД; Бесттехника и Ко ООД; Вено Холдинг АД – Бургас; Холдинг “Св.София”; Белотекс 95 АД – Смолян; Юмикор мед АД – Пирдоп; Булгарконтрола ЕАД; Мини Марица Изток EАД; Захарни Заводи АД – Г. Оряховица.

Юбилеен Диплом, СРЕБЪРЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК и РЕВЕРЕН ЗНАК на БСК получават:

A)    Шестима представители на български и международни институции:
1)      Георги Първанов – Президент на Р България
2)      Борислав Великов – Председател на Народното събрание на Р България
3)      Симеон Сакскобургготски – Министър-председател на Р България
4)      Димитрис Куркулас – Ръководител на Делегацията на Европейската комисия в България
5)      Карл-Юрген Вилберт – Главен изпълнителен директор на Занаятчийска камара “Кобленц” и почетен консул на Р България в Област Райнланд-пфалц – Германия;
6)      Жан-Мари Стандарт – Ръководител на секцията за работодателски организации към Международната организация на труда, бюро Будапеща.

B)     12 физически лица от България с принос към създаването и развитието на БСК:
1)      Иван Пехливанов – дългогодишен председател на БИСА, поставил нейните основи и постигнал признанието й на национално и международно ниво, ръководил асоциацията от 1983 г. до 1990 г.;
2)      Стоян Мишев – дългогодишен зам.-председател на БИСА;
3)      Благой Ганев – първият главен секретар и зам.-председател на БИСА;
4)      Илия Гуевски - (посмъртно) – бивш зам.-председател на БИСА;
5)      Георги Абаджиев – първият председател на Контролния съвет (КС) на БИСА;
6)      Николай Георгиев – дългогодишен член на Изпълнителното бюро (ИБ) на БИСА;
7)      Илия Георгиев – дългогодишен член на ИБ и КС на БИСА;
8)      Проф. Огнян Герджиков – създател и председател на Арбитражния съд при БСК;
9)      Радосвет Радев – дългогодишен член на УС и ИБ на БСК;
10)  Лъчезар Цоцорков – дългогодишен член на ИБ и зам.-председател на БСК;
11)  Георги Шиваров – дългогодишен член на ИБ и зам.-председател на БСК;
12)  Величко Александров – дългогодишен член на УС и ИБ на БСК;

За постигнати високи резултати в областта на инвестициите, валутните приходи, развитието на нови производства, сертификацията, услугите, създаването на нови работни места и иновативната политика в периода 2000 –2005 г. в Почетната книга на БСК се вписват следните 27 юридически и физически лица: АЕЦ Козлодуй ЕАД; “Агрополихим” АД, “Албена”  АД, “Алкомет” АД; “Асарел Медет” АД; Българска академия на науките; “Български морски флот” ЕАД; “Братя Ангелови” ЕООД; “Главболгарстрой” АД; “Д и Л ДИЕЛ” АД; “Витавел” АД; ДЗУ АД; “Енергия” АД; “Интерлийз” АД; “Комбинат за цветни метали” АД; “Кремиковци” АД; “Лукойл Нефтохим” АД; “Миздия” АД; “Миролио България” ЕООД; “Овергаз инк” АД; “Пристанище Бургас” АД; “Крафт Фуудс България” АД; “Солвей Соди” АД; “Датекс” ООД; Йовко Йовков – кмет на гр.Севлиево; Божидар Данев – председател на БСК.

С почетна грамота и реверен знак на БСК за принос в развитието на икономиката се награждават 35 организации – членуващи в БСК регионални и браншови стопански асоциации и партньорски работодателски организации от чужбина, както и 55 физически лица с дългогодишна дейност в партньорство с БСК.

 

Дата: 27.04.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 6562